เหรียญนิเกิล ๒๐ บ. (ทูลเกล้าฯ ถวาย เหรียญเฉลิมพระเกียรติใรการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่ออนาคตอันมั่นคง รัชกาลที่ ๙)

฿50.00

เหรียญนิเกิล ๒๐ บ. (ทูลเกล้าฯ ถวาย เหรียญเฉลิมพระเกียรติใรการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่ออนาคตอันมั่นคง รัชกาลที่ ๙)

SKU c8c3809485a8

Description

เหรียญนิเกิล ๒๐ บ. (ทูลเกล้าฯ ถวาย “เหรียญเฉลิมพระเกียรติใรการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่ออนาคตอันมั่นคง รัชกาลที่ ๙ (แอกริโคลา)”)_x000D_ ผลิตปี พ.ศ. ๒๕๓๙_x000D_ จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ เหรียญ_x000D_ ขนาดเหรียญ 32 มม._x000D_ ติดตามวาระอื่นๆ ได้ที่ http://online910.com