การเปลี่ยนปีนักษัตร

คาถา ศัตรู พ่าย

การผลัดกันชันษาดาวมีมากมายแปลน เป็นต้นว่า ผลัดกันชันษานักษัตรใหม่ที่ทิวากาลขึ้น ๑ เวลาค่ำ เดือนอ้าย (๑) ติดสอยห้อยตามปีปฏิทินสาธารณะ เป็นแบบแห่งหนชดใช้ที่การรายงานใบเกิดปัจจุบัน (หลักปฏิบัติตาม จดหมายเวียนกรมการปกครอง มหาดไทย แห่งหน มท 0310.1/ว4 คลอดครั้น 5 เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช2539) , ผลัดกันพรรษาดาวฤกษ์แห่งวันขึ้นไป ๑ เวลาค่ำ เดือนห้า(๕) ติดตามแนวทางพราหมณ์ (ช่วงเวลาสับเปลี่ยนพรรษาดาวฤกษ์ตามสูติบัตร จักเปล่าตรงกันกับแบบหลักพราหมณ์) , ผลัดกันชันษาดาวฤกษ์นวชาตที่วันขึ้นปีใหม่ ระยะวันที่ 15-17 เดือนที่ 4 , ผลัดกันปีดาวฤกษ์นวชาตในทิวากาลสังขารแล่นเรือ ไม่ก็เวลากลางวันสงกรานต์ติดสอยห้อยตามแปลนทางภาคเหนือ , เปลี่ยนชันษาดาวฤกษ์แบบเมืองจีน ซึ่งผลัดกันพรรษาดาวใหม่เวลากลางวันสารทลิบถัก / ทิวากาลตรุษจีนติดตามปีปฏิทินจันทรคติจีน หรือปฏิทินจีน , เปลี่ยนชันษาดาวฤกษ์ใหม่ในวันที่ 1 มกราคม ติดสอยห้อยตามปฏิทินของ อ.กาญจนาปน อ่างแก้ว , เปลี่ยนปีดาวนวชาตในวันที่ 1 เดือนที่ 4 ตามปีปฏิทินของ อ.เทพย์ ช้างมนุษยชาติกบเหลาดินสอุตร เป็นต้น ชดใช้ชันษาดาวต้นฉบับไร ขึ้นอยู่ตวาดจักใช้คืนทำการใด เช่น พยากรณ์มุขโหราศาสตร์แบบไทย จะใช้คืนพรรษานักษัตรติดตามหลักธชี คือว่าสับเปลี่ยนพรรษานักษัตรแห่งทิวากาลขึ้นไป ๑ เวลาค่ำ ดวงเดือนเบญจ(๕) , บอกล่วงหน้าวิชาดาวแปลนจีน ก็ควรจะจำเป็นต้องชดใช้ชันษาดาวต้นฉบับจีน เป็นอาทิ วันนี้สลักเพิ่มเติมด้วยกันแยกข้อเขียนเกี่ยวนับสับเปลี่ยนชันษาดาวฤกษ์ … ใกล้ๆสิ้นปีหรือว่าต้นปีเกล้ากระผมมักจะได้มาอีเมลถามลงมาจำเจเกี่ยวกับพรรษานักษัตร มากๆแก ไม่เข้าใจข้อจำกัดตรงนี้ จริงกรณีตรงนี้ประกอบด้วยมากมายหลัก มากแบบ ขึ้นกับอาจารย์ ตำราแห่งยึดมั่น บอกวางยังไง เกล้ากระผมขยายความในทำให้รุ่งเรืองขึ้นจาก แนบท้ายปีปฏิทินจันทรคติแห่งเวบไซต์ตรงนี้ ตาขอวาดแบบ ถาม-ซูบ เพราะว่าสรุปข้อความได้หวานคอแร้ง เริ่มต้นคำถามดุ “ฉันใด” ที่มากมายๆแนวคิด แล้วอธิบายในเรื่องเบ็ดเตล็ดหนอขอรับ ไฉนแล้วจึงใช้ ทิวากาลขึ้นไป ๑ ค่ำ พระจันทร์เบญจ(๕) เป็นทิวากาลผลัดกันพรรษานักษัตร ? 1. ใช้คืนติดตามหลักปฏิบัติตำราซึ่งปกรณ์หลักเขตๆ เช่น ปกรณ์เลข 7 ร่างกาย , ตารางรายการชีวิตินทรีย์ , พยากรณ์บุคคลติดตามชันษาดาวฤกษ์เกิด ซึ่งจักใช้ปีดาวฤกษ์เริ่มต้นที่การคาดคะเน 2. หลายพยากรณ์ส่วนมากจักปีนักษัตรใช้คืนดังนี้เป็นหลัก ใช้คืนตำราเก่าก็จำต้องเชิงอรรถชดใช้ทิวากาลเดือนปฏิทินจันทรคติและดาวฤกษ์ต้นฉบับเก่าก่อนด้วย ถ้าหากปีปฏิทินเปลี่ยนก็จำต้องเทียบควานหาวันที่แน่นอนมาจัดตั้งขึ้นไม้เพื่เดาสุ่ม 3. วิชาดาวแบบประเทศไทยที่ใช้พรรษาดาวได้มาเดโชมาจากพราหมณ์-ชาวฮินดู ประเทศอินเดีย ซึ่งเวลากลางวันขึ้นปีใหม่ชาวฮินดู จักตรงกับดัก/ไม่ก็คล้ายกับ ทิวากาลขึ้น ๑ พลบค่ำ ดวงเดือนห้า(๕) , เช่น ทดลองเที่ยวหาคำกล่าวแหว “Hindu New Year 2012”, “Hindi New Year 2012” จะตรงๆกับดัก วันศุกร์ แห่งหน 23 มีนาคม 2012 หรือ ทิวากาลขึ้นไป ๑ ค่ำ ดวงเดือนห้า(๕) (เวลากลางวันวันศุกร์ แห่งหน 23 เดือนมีนาคม พุทธศก2555) พรรษาอื่นๆ ก็คล้ายห้าม คงจะผิดแผกกันเวลากลางวันนึง 4. ตามหนังสือพิธีสิบสองพระจันทร์ เวลากลางวันหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม ๑๕ เวลาค่ำ ดวงเดือนถู่ (๔) ประกอบด้วยการทำงานพระราชพิธีทิวากาลสัมพัจฉรฉินท์ หรือว่าทิวากาลตรุษไทย(เวลากลางวันปลายปี) พรุ่งนี้เป็นทิวากาลขึ้น ๑ ค่ำ พระจันทร์เบญจ(๕) ก็จะเริ่มปีดาวฤกษ์นวชาต ปีใหม่ไทยแบบเก่า บางส่วนสิ่งของ หนังสือพระราชพิธีสิบสองดวงเดือน เค้าหน้า 211 , 212 , 213 , 214 , 215 , 216 , 217 , 218 , 219 , 220 , 221 และเค้าหน้า 222 (ข้าพเจ้ามีดองไว้เล่มนึง ใบหน้าอื่นๆสมมติว่าอยากมองดูก็ตาขอลงมาได้มาขอรับ) ทำไมไม่ใช้ ทิวากาลสงกรานต์ หรือวันอื่นๆที่ช่วงดวงเดือนเดือนที่ 4 ครอบครองทิวากาลสับเปลี่ยนพรรษาดาวฤกษ์ ? ผิกล่าวขวัญทิวากาลสงกรานต์ติดสอยห้อยตามเก่าก่อนจำต้องกล่าวขวัญ เวลากลางวันวันมหาสงกรานต์ , ทิวากาลเท้องนา และเถลิงศก ทิวากาลวันสงกรานต์ ช่วงปัจจุบันเพื่อให้ง่ายในการจดทบทวนกับเป็นปฏิภาคปีปฏิทินสุริยแนวทางจึ่งกำหนดให้คงที่ ซื่อกับวันที่ 13 เดือนที่ 4ผลัดเปลี่ยน ทิวากาลวันมหาสงกรานต์ ,เป็นตอนที่สุริยะผลัดกันไปสู่ราศีเมษ(0 องศา 0 ลิปดา) ขนมจากการคำนวณตามคัมภีร์สุริยยาตร์ ซึ่งใช้คืนคิดเลขระดับดาวใช้คืนเริ่มเป็นปฏิทินโหราศาสตร์ที่การรัดโชคชะตาแปะลัมนุชา วิชชานักษัตรวิทยาประเทศไทยหลักๆจักย้ำการคำนวณระดับดาว ราศีและเวลา ไม่พูดถึงชันษานักษัตร ด้านดิถีในนักษัตรวิทยาประเทศไทยจากการคำนวณจักครอบครองวันตามจันทรคติคนพยากรณ์ ผิดแผกขนมจากวันตามจันทรคติเวลาค่ำหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่มจันทรติแหลมทอง , หนังสือสุริยยาตร์ชดใช้คิดเลขสอบทานปีปฏิทินจันทรคติ งานแหมะเกเรในฑ์อธิลงมาส อธิกวาร ด้วยกันตามตำราดาวเริ่มแรกตรงนั้น เคยผูกอ้างอิงปีชวดระยะดาวพฤหัสบดีเคลื่อนย้ายสง่าราศี * ติดตามเหตุการณ์ในอดีต สิ่งพิมพ์ พงศาวดารแห่งประกอบด้วยการรายงานวันเดือนปี จะรายงานวันพระจันทร์ปีดาวฤกษ์นับวันจันทรคติเป็นหลัก วิชชาวิชาดาวคัมภีร์สุริยยาตร์ ระเบียบการคำนวณ ทิวากาลวันมหาสงกรานต์ วันเถลิงศก พึ่งมีแผยแพร่ปฤษฎางค์ระยะเวลาจังหวัดสุโขทัย * ตามตำรานักษัตรเดิมทีตรงนั้น เคยมัดคำอธิบายเพิ่มเติมปีชวดตอนดาวพฤหัสบดีเคลื่อนย้ายสง่าราศี ในสมัยพุทธกาลจักเริ่มต้นปีชวดที่สง่าราศีพฤษภ เวลากรุงศรีอยุธยาขนมจากตำราธชีแห่งกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ปันออกทางห้องหอพระสงฆ์บันทึกประจำวันทำการชำระ จักคว้าเริ่มแรกพรรษาดาวทวด ที่ ราศีสิงห์ ครั้นไปสู่สมัยประเดิมกรุงรัตนโกสินทร์ ก็จะเริ่มแรกชันษาดาวฤกษ์ชวดแห่งหนราศีธนู เหล่าแห่งหนมองเห็นแม้ว่าแห่งปกรณ์ชั้นหลัง จึงท่องจำมัวแต่ตวาด เริ่มปีชวดแห่งราศีธนู ซึ่งที่ยุคปัจจุบันเริ่มพลาดมั่งแล้วกะเศษหนึ่งส่วนสองสง่าราศี ก็เพราะว่าดาวพฤหัสบดีประกอบด้วยอัตราท่องเที่ยวเอาแรงร์มแห่งฑ์ เสริดสั่งสม เพราะช่วงปัจจุบันนักษัตรปีชวดจักคร่อมระหว่างราศีธนูด้วยกันราศีมกร : แต่งขนมจากความเห็น เจ้าเอ็งโต้เเย้ง / payakorn.com ไฉนไม่ใช้ เวลากลางวันขึ้นไป ๑ ค่ำ เดือนธันวาคม (๑) , ทิวากาลขึ้นปีใหม่ หรือ 1 มกราคม เป็นทิวากาลเปลี่ยนปีนักษัตร ? วันขึ้นไป ๑ พลบค่ำ เดือนอ้าย (๑) สมัยจังหวัดสุโขทัย เก่าก่อนชดใช้เป็นวันเปลี่ยนชันษาสรรพสิ่งมหาศักราช(ม.ศาสตราจารย์) หรือปีใหม่ แม้ว่าก็ไม่ได้แสดงเหตุจดผลัดกันปีดาวฤกษ์ใหม่ตามแนวทางธชี ทิวากาลขึ้นปีใหม่ยุคปัจจุบันดูเหมือนจะเป็นเรื่องการปกครอง ซึ่งคงปันออกสะดวกแห่งการจดจำสมัยใหม่ กับตามสากลแดน ทิวากาลขึ้นปีใหม่ของประเทศไทยเองก็ประกอบด้วยสับเปลี่ยนหลายที เช่น ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนกระทั่งเวลาไม้กรุงรัตนโกสินทร์ กำหนดเวลากลางวันขึ้นปีใหม่ที่วันขึ้นไป ๑ ค่ำ ดวงเดือนเบญจ(๕) ติดสอยห้อยตามหลักธชี และใช้จวบจนกระทั่งวันขึ้นไป ๑ ค่ำ พระจันทร์ห้า(๕) พรรษา พุทธศักราช2432 ซึ่งตรงกับดักวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2432 (รัตนโกสินทร์ศกมันสมอง 108) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลแห่ง 5 แล้วจึงได้มารักษาสับเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ ครอบครอง วันที่ 1 เดือนที่ 4 ผลัดเปลี่ยน ด้วยกันชดใช้จวบจนถึง พุทธศักราช2483 ในรัชสมัยตุ๊เท้าสมเด็จพระปรเมนทรมควันควานอานันทมหิดล รักษามีงานผลัดกันทิวากาลขึ้นปีใหม่ ไทยติดสอยห้อยตามสากลด้าว จากวันที่ 1 เมษายน ครอบครอง วันที่ 1 มกราคม ริเริ่มชดใช้เป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2484 เป็นต้นมา (พุทธศักราช2432 ไทยริเริ่มใช้คืน ปฏิทินสุริยแบบอย่าง แทนปฏิทินจันทรคติเป็นทางการ) เหตุฉะนี้ถ้าหากพูดถึงตำราแห่งหนใช้คืนพรรษาดาวฤกษ์เริ่มต้นตามแบบอย่างพราหมณ์ ซึ่งไม่ไหวเกี่ยวข้องความปกครองก็ควรจะต้องเกาะ ปฏิภาคใช้คืนตามหลักเกณฑ์ปกรณ์แปลนเก่าก่อน ใช้คืนปกรณ์เก่าก่อนก็ต้องใช้เวลากลางวันพระจันทร์ปีปฏิทินจันทรคติแปลนโบราณอีกด้วย เพราะว่าสมมติว่าเปล่าถือมั่นอย่างนี้ สาสมมุติ แหวประเทศไทยผลัดกันเวลากลางวันขึ้นปีใหม่ดำรงฐานะวันที่ 1 พฤษภาคม และทุกคนรู้แหวทิวากาลเปลี่ยนนักษัตรที่วันนี้ ก็จะก่อกำเนิดความคลาดเคลื่อน เพราะว่าวันปีใหม่แห่งหนจำกัดใหม่เปล่าตรงกับดฤถีดาวหรือว่าดาวฤกษ์แห่งขีดคั่นแต่เก่า สมมติว่าขยายความในต้องคดีรู้จักเสมอเหมือนรำไทยแม้ว่าใส่กลุ่มสูทสากล 😉 กะตรงนั้น อ่านไปอ่านลงมาคงจะปั่นป่วน โหยปันออก แยกแยะระหว่าง วันขึ้นปีใหม่ , เวลากลางวันขึ้นปีใหม่ประเทศไทย , ทิวากาลวันสงกรานต์ , เวลากลางวันวันมหาสงกรานต์ กับ เวลากลางวันเปลี่ยนปีดาวฤกษ์ แยกระหว่างวัตถุโบราณกับดักใหม่มอบออก และจำแนกแยกแยะตำราที่ใช้คืน ก็น่าจะเห็นภาพแหวจักใช้แบบไร เหตุด้วยพรรษาดาวฤกษ์นวชาตในวันที่ 1 มกราคม ตามปีปฏิทินของ อ.กาญจนาปน อ่างดาลัด , สับเปลี่ยนปีนักษัตรนวชาตในวันที่ 1 เดือนที่ 4 ติดสอยห้อยตามปีปฏิทินสรรพสิ่ง อ.สุรย์ หัสดินมนุษยชาติกบุตร ปฏิทินครูครูทั้งสอง จะเน้นปฏิทินโหราศาสตร์ไม่ก็วิชาดาราศาสตร์ เพื่อจะผูกดวงวิชาดาวแหลมทองเป็นสำคัญ ประกอบด้วยแสดงพรรษาดาวฤกษ์ เป็นส่วนเสริม ซึ่งที่การรัดโชคชะตาโหราศาสตร์แหลมทองจักไม่ไหวชดใช้นักษัตรในส่วนนี้ ยิ่งไปกว่านี้อีกต่างหากมีปีปฏิทินแห่งแนวทางครอบครอง ปฏิทินสอดปี ซึ่งส่วนมากจะริเริ่มชันษาดาว 1 เดือนที่ 4 แจ้งดุ หวานคอแร้งในการพิมพ์ ก็เพราะว่าปีปฏิทินสอดพรรษาในแต่ละหน้าตา ไม่ก็แต่ละหน้าตาสองจักจัดโชว์ประกาศทั้งปี กับจักริเริ่มแห่งหนพระจันทร์เดือนที่ 4 – เดือนมีนาคม ปีถัดไป จัดพิมพ์ชันษาดาวฤกษ์เก็บชั้นบนในแต่ละใบหน้า ปีปฏิทินในช่วงปัจจุบันก็เช่นกัน เปลี่ยนชันษา เปลี่ยนเล่ม ก็เปลี่ยนดาวฤกษ์เกินเพราะสะดวกแห่งการพิมพ์ ไฉนเปล่าชดใช้วันวันตรุษจีน หรือ ทิวากาลสารทลิบลิ่วซ่อม ดำรงฐานะวันสับเปลี่ยนพรรษาดาวฤกษ์ ? พยากรณ์ทางนักษัตรวิทยาต้นฉบับแหลมทอง ปกรณ์ต้นฉบับไทย ก็ควรจะชดใช้พรรษาดาวฤกษ์แบบไทยตามแนวทางธชี , ทายโหราศาสตร์แปลนประเทศจีน ดูหมอประเทศจีนซ่อมยหยี่เช็ด่เถี่ๆยว มองดูเสาปี ชันษาชง ปีฮะ ใช้พรรษาดาวฤกษ์แปลนเมืองจีน ติดตาม ปฏิทินโหราศาสตร์เมืองจีน เพราะตำราการผูกยึดคำพยากรณ์ไม่เหมือนกัน (นักษัตรวิทยาแปลนไทยไม่มีหยั่งรู้กรณี พรรษาชง) ด้วยกันพรรษานักษัตรจีนเองก็มีใช้สิงสู่ 2 ต้นฉบับตัดรอบพรรษาดาวฤกษ์ที่ วันวันศารทลิบลิ่วถัก (ปฏิทินโหราศาสตร์ประเทศจีน ออนไลน์ตรงนี้จักชดใช้กฏกฎแบบเดิมที จักเปลี่ยนที่ทิวากาลวันศารทลิบลิ่วถัก) ซึ่งดำรงฐานะศารทจำเดิมของพรรษา คาดคะเนตอนวันที่ 3 – 5 เดือนกุมภาพันธ์ และมีบางปูรกรณ์ใช้คืนวันวันตรุษจีนครอบครองเวลากลางวันเปลี่ยนนักษัตร ฉันใดปีดาวฤกษ์แห่งสูติบัตร แล้วจึงเปล่าซื่อกับชันษาดาว ช่วงดูดวงชาตา ? ใบเกิดดำรงฐานะเอกสารทางการพางอย่างเดียว แห่งมีจดหมายวันเกิดต้นฉบับจันทรคติ เพราะชดใช้ผลัดกันชันษาดาวฤกษ์ วันขึ้นไป ๑ ค่ำ เดือนอ้าย (๑)* ซึ่งไม่ตรงกับ ชันษาดาวตามหลักพราหมณ์ แห่งผลัดกันชันษานักษัตรในทิวากาลขึ้นไป ๑ พลบค่ำ พระจันทร์ห้า(๕) ติดสอยห้อยตามเก่า และชันษาดาวฤกษ์แห่งใบเกิดเองก็ไม่ไม่ผิดชดใช้ที่ไหนเกิน เพียงไม่มีแบบพิมพ์ร.หรือเอกชนแห่งใดแบ่งออกเขียนเติมว่า ก่อเกิดกี่เวลามืดค่ำ จันทร์ ปีนักษัตรอะไร กาลเวลากี่โมงกี่ทอผ้าพนักงานตรวจตรา เว้นแต่ช่วงดูดวง มุขนักษัตรวิทยา จารีต ขนาดนั้น บ่อยครั้งตอนดูหมอ โหราจารย์จักย้อนถาม ทิวาจันทร์ปี กาลเวลาก่อกำเนิด ทางสุริยหลักสากลแห่งมีหนังสือณใบเกิด ต่อจากนั้นนำมาเปรียบณปฏิทินจันทรคติแบ่งออกเอง รวมความว่า ไม่ใช้ ชันษาดาวจากใบเกิด ซึ่งก็ไม่แปลกที่นักษัตรเริ่มเดาไม่ตรงๆกับดักใบเกิด หรือไม่ก็สถานที่เราแจ้ง ด้วยกันผู้ทำนายหรือมากคาดการณ์มักเปล่าอธิบายเพราะกรณีนี้ค่อนข้างจะ#สลับซับซ้อนกินเวลาขยายความใน * ก่อนหน้าประกอบด้วยข่าว หนังสือเวียนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แห่ง มท 0310.1/ว4 เมื่อ 5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2539 ใบเกิดไม่ผิดบันทึกมากต้นฉบับ ขึ้นกับส่วนอภิบาลนั้นๆ หรือคนบันทึก เปล่าแถวเดียวกัน มีแหล่แปลน อาทิเช่น เปลี่ยนดาวในที่ ๑ มืด ดวงจันทร์เบญจ(๕) , ทิวากาลตรุษจีน , วันที่ 1 เมษายน , วันที่ 13 เมษายน หรือว่า วันที่ 1 มกราคม ติดตามปฏิทินสากลแห่งหนพิมพ์ปัจจุบันก็ประกอบด้วย เกี่ยวกับพรรษาดาวฤกษ์ก็เก็งตรงนี้ครับผม คำถามเหตุตรงนี้จักเกิดกับผู้เค้าเดิมระยะ ดวงจันทร์เดือนธันวาคม ถึง ดวงเดือนเมษายน เพราะว่าเป็นช่วงแห่งหนชันษาดาวบี้เหลื่อมล้ำห้าม นอกจากนี้อีกต่างหากประกอบด้วยอีกกรณีนึงแห่งน่าสนใจและมักจะป่วนปั่นที่การใช้งานห้าม คือ งานนับวันทางวิชาดาวหรือว่ากลางวันทางจันทรคติ >> ดูรามองดูะเล็ก