คาถาคงกระพัน

คาถาคงกระพัน

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม

อะสังวิสุ โลปุสะภุพะ สังวิทาปุกะยะปะ นะโมพุทธายะ มะอะอุ อะระหัง