คาถาพระครูบาชุ่ม พุทธโก (วัดไชยมงคล)

คาถาครูบาบุญชุ่ม

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม

วิ วะ อะ วะ สุ สะ ตะ วิ วะ สะ วา หะ ฯ