คาถาชินบัญชรย่อ

คาถาชินบัญชร ย่อ

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม

ชิ นะ ปัญ ชะ ระ ปะ ริต ตัง มัง รัก ขะ ตุ สัพ พะ ทา