คาถาบูชาราหู

คาถาบูชาราหู

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม

ตั้งนะโม ๓ จบ

ยัส สา นุส สะ ระ เณ นา ปิ