คาถาหว่านทราย

คาถาหว่านทราย

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม

อิมัสมิง ราชะ เสมานา เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะตะสะหัสสานิ … พุทธะชาละปะริกเขตเต… รักขันตุ สุรักขันตุ