คาถาหัวใจพระแม่ธรณี

คาถาหัวใจพระแม่ธรณี

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม

เม กะ มะ อุ

คาถาหัวใจแม่ธรณี ถอดออกมาจากพรหมวิหาร ๔ คือ

เมตตาได้แก่ : เม

กรุณาได้แก่ : กะ

อุเบกขาได้แก่ : อุ

พระคาถาหัวใจพระแม่ธรณี นี้ใช้ได้สารพัดทุกประการ ใช้ทางเมตตาดีนัก จะเสกสีผึ้งทาปากก็ได้ เสกแป้งผัดหน้าก็ได้ ภาวนาไว้จะไม่มีใครทำอันตราย