คาถาเงินล้าน หลวงพ่อปาน

คาถาเงินล้านหลวงพ่อปาน

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม

ตั้งนะโม ๓ จบ

พรหมา จะ มหาเทวา สัพยักขา ปะรายันติ

(คาถาปัดเป่าอุปสรรคนานาทั้งปวง)

พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาลา ภะวันตุ เม

มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม

(คาถาขอลาภไม่ให้ขาด)

มิเตพาหุหะติ

พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ

วิริทะโย วิระโคนา ยัง

วิระหิงสา วิระทาสี

วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ

มานิมานะ พุทธัสสะ สวาโหม

สัมปะติจฉามิ

สวด 9 จบ ทุกคาถาพร้อมกันทั้ง 9 จบทุกวัน เงินทองโชคลาภจะเพิ่มพูนยิ่ง ขึ้นไป