คาถาขับรถ

คาถา เมตตา หลวง

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม

เมตตัญ จะ สัพพโล กัสสะมิง มานะ สัมภาวะเย อะปะริมานัง