คาถาตาทิพย์

คาถา เสก ข้าว กิน

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม

นะ มะ พะ ทะ จะ ตุ ระ ภู ตา นัง อาคัจฉายะ อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิติ วัตตัพโพ อาคัจฉาหิฯ

สวด 5 จบ ขอนิมิตที่บันดาลโชคลาภแก่ตน อธิษฐานจิต ตั้งสมาธิขอเห็นชัดเจนในสิ่งที่ปรารถนา