คาถาปลุกเสกกุมารทอง

คาถา ปลุก กุมาร ทอง

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม

ตั้งนะโม ๓ จบ เอหิ กุมารัง กุมารีนัง อุติอุนิ นะอังอิติ พุทโธ