คาถาปลุกเสกรอยสัก

คาถา ปลุก รอย สัก

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม

อิติปิโสภะคะวา อะภินิหาระ ปะระมิ สัมปันโน มะหากะรุณา มะหาปัญญา อะธิษฐานะ อิทธิมะโน มะหิทธิ จิตตะ ทิพพะจักขุ ภาวะนา อิทธิปาทะปัญญา พะละญาณะ อาราธะนา จะ สัทธัง อิทธิพะลัง อิทธิจิตตัง โสปิติอิ นะโม พุทธายะ นะมะพะทะ จะพะกะสะ นะมะนะอะ สัมมาทะสะ อะระหัง พุทโธ