คาถาผูกใจคน

คาถา ผูก ใจ

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม

โอมนะโมพุทธะ นะ มะ อะ อุ เอหิชัยยะ เอหิสัพเพชะนา พะหูชะนา เอหิ