คาถาป้องกันผีพราย

คาถา ศัตรู พ่าย

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม

ตานังเลนัง สัพพะปาณีนัง เลนังตานัง สัพพะปาณีนัง