คาถาสมัครงาน

คาถา สมัคร งาน

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม

พุทธัสสาหัง นิยยาเทมิ สะริรัญ ชีวิตัญวิทัง นะโมมิตตามนุสสาจะ นะเมตตา โมกรุณา