คาถาหนังเหนียว

คาถา ปราบ ศัตรู

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม

สุกิตติมา สุภาจาโร สุสีละวา สุปากะโต อัสสะสิมา วะเจธะโร เกสะ โรวา อะสัมภิโต