คาถาหลวงพ่อโอภาสี

คาถาหว่านทราย

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม

อิติสุคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง