คาถามงกุฎพระพุทธเจ้า

คาถา หัวใจ พระพุทธเจ้า

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม

อิติปิ โส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธนาเมอิ อิเมนา พุทธะตังโสอิ อิโสตัง พุทธะปิติอิ