คาถาเบิกเนตร

คาถา มหาละลวย

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม

สหัสสะเนตโต เทวินโท ทิพพะจักขุง วิโสทายิ