คาถากันผีหลวง หลาวเหล็ก

ครูบา ธรรม ชัย

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม

สัตถาเทวะหะ สะมะนิทุ ทุนิมา ฯ