คาถาเสกข้าวกิน

คาถา เสก ข้าว กิน

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม

มรัตเสปะติ ทาเรนะตุง อังลามหาอังลา อะสุจะสุ เสสุ อะสุ อะตินะโมอัต พุทธยัต โมแยก ใครขืนปืนแตก อุด้วยนะดม พุทธายะพุทธ ปิด โมปัด อิติสะกัด อุดทังอัดโท นะมะพะทะ พระ