คาถาเสริมทรัพย์

คาถา เสริม ทรัพย์

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม

พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มาณีมานะ พุทธัสสะ สะวาโหม.