คาถาแก้คุณไสย

คาถา แก้ คุณ ไสย

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม

อิติปิจะสุคะโต โลกะนาโถ อะระหัง ปัตโต นะนิพพะนังสิวัง ระวังมะอะอุ สุขัง ปิยังมะมะฯ