คาถาโภคทรัพย์

คาถา โภคทรัพย์

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม

นิจจัง กาลัง ปิยัง โหติ เทวะตาปิ

เตเช ชะยะตุ ชะยะมังคะลังฯ