คาถาป้องกันงู

คาถา ไล่ งู

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม

จัตตาโร อิทธิปาทา สัมมาอาชีโว