คาถาหลวงปู่ศุข

คาถา ไล่ ผี หลวง ปู่ ศุ ข

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม

ตั้งนะโม ๓ จบ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ มะอะอุ