คาถาบูชาต่างๆ

คาถา แคล้วคลาด ปลอดภัย

คาถาแคล้วคลาด 1

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม พุทธา อะนุนามะริยา สุขังเขยเย พุทธา อะนินาสุหะลา ลิสังเขยเย พุทธา

Read More »
คาถา ชิน บัญชร3จบ

พระคาถาชินบัญชร (มีคำแปล)

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม เพื่อให้เกิดอานุภาพยิ่งขึ้น ก่อนเจริญภาวนาให้ตั้งนะโม 3 จบ แล้วระลึกถึงเจ้าพระคุณสมเด็จและตั้งคำอธิษฐานว่า ปุตตะกาโมละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง

Read More »
คาถาบูชาพระเจ้าตากสิน

คาถาบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสิน

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม คาถาบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อาราธนาเชิญดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งนะโม ๓ จบ โอม

Read More »