คาถาบูชาต่างๆ

คาถาบูชาพระเจ้าตากสิน

คาถาบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสิน

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม คาถาบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อาราธนาเชิญดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งนะโม ๓ จบ โอม

Read More »