คาถาบูชาต่างๆ

คาถา หลวง ปู่ มั่น

คาถาหลวงปู่มั่น

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม ปัญจะมาเร ชิโน นาโถ ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง จะตุสัจจัง ปะกาเสติ

Read More »
คาถา สมัคร งาน

คาถาสมัครงาน

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม พุทธัสสาหัง นิยยาเทมิ สะริรัญ ชีวิตัญวิทัง นะโมมิตตามนุสสาจะ นะเมตตา โมกรุณา

Read More »