คาถาบูชาต่างๆ

คาถา ปลุก ตะกรุด

คาถาหัวใจปถมัง

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม ทุสะมะนิ พระคาถาหัวใจปถมังบทนี้ ใช้ทางอยู่คงวิเศษนัก ให้ภาวนาถอดเป็น 16 อักขระด้วยกันคือ ทุสะมะนิ

Read More »
คาถา ถวาย ของ กุมาร

คาถาบูชาแม่นางกวัก

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม ตั้งนะโม ๓ จบ โอมปู่เจ้าเขาเขียวมีลูกสาวคนเดียว ชื่อว่าแม่นางกวัก หญิงเห็นหญิงรัก ชายเห็นชายรัก

Read More »
คาถา เมตตา มหา เสน่ห์

คาถาเมตตามหาเสน่ห์

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม อักโขหะมัสสะมิ โลกัสสะ อิติปาระมิตาติงสา อิติสัพพัญญูมาคะตา อิติ โพธิมะนุปัตโต อิติปิโส

Read More »