ดูลักษณะรูปก้นหอยในนิ้วมือ

คาถา พระ นเรศวร

รูปก้นหอยแห่งองคุลี มีส่วนสัมพันธ์กับดักชะตากรรมของปัจเจกชนเป็นอย่างมาก พิสูจน์ลงมามองดูห้ามว่าผลรวมก้นหอยแห่งมีอยู่ในนิ้วมือของปัจเจกชนคือเช่นไรกันมั่ง ในทศองคุลีประกอบด้วยก้นหอยก้นหอย 1 นิ้ว มีใจตั้งใจกอปรหน้าที่ ใจกว้างไกลดูห่างสาสมหนุ่ม ว่องไวฉลาดเจ้าความคิด เข้าสังคมนับหน้าถือตาชื่อเสียงเรียงนามมีชื่อเสียง กรำลำบ่งบอกหาเลี้ยงปากท้อง เยาว์วัยโอกาสอันควรเปล่าอำนวย มุมานะไปเถิดจักเกิดผล บริบูรณ์พูนสุขแห่งปัจฉิมวัย ในที่ทศนิ้วมือประกอบด้วยก้นหอยก้นหอย 2 นิ้ว ชีวิตินทรีย์การงานสบายเกษมยากเข็ญ หน้าที่หนักยอมรบเรื่อยไป การคลังเสียข้อมูลออกเสมอกัน รับผิดชอบทาบกิจธุระมีผลกระทบมากมาย ใจบุญสุนทานสุขกายใจ ต้นร้ายปลายดีสร้างตัวคว้า ลูกหลานงอกงามทันสมัยเลิศ นำเสียงสรรเสริญมาสู่สกุล googletag.cmd.push(function () googletagมันสมองdisplay(‘gpt-336×280-content-2’););ในสิบองคุลีมีก้นหอย 3 นิ้ว อุปนิสัยสูงส่งใจเด็ด ค่อนข้างตัดสินใจเช่นกันตยเองไม่รอดูก่อน ปัญญาประจำตัวไม่ตกอับ ร.หรือการค้าขายต่างสมควร วงศ์วานพึ่งพาอาศัยได้ทราม ขัดข้องก่อนกำหนดหลังจากนั้นค่อยคว้าการมีชัยชนะ แหมะพื้นฐานแข็งแรงมิง่อนแง่น บรรดาศักดิ์โผลงบรรดาศักดิ์ดำรงฐานะสิ่งของลูกหลานประสกเอ็ง ในทศนิ้วมือประกอบด้วยก้นหอย 4 นิ้ว ครอบครองคนถูกใจคบค้าสมาคม สุขกายสบายใจไร้กังวล ถูกใจเอาใจช่วยผู้อื่นประกอบด้วยคุณธรรม การเงินเท่าเทียมกระแสน้ำไหลเวียนเวียน ผ่อนผันได้มานั้นรวมความว่าวีรชน กลางคนหลังจากนั้นขั้นแข็งแรง คำเล่าลือทรัพย์สมบัติไม่น้อยเค้าหน้า ชนมพรรษามั่นกำลังใจยืนขึ้นยิ่งยง ในทศนิ้วมือประกอบด้วยก้นหอย 5 นิ้ว ปัญญาครอบครองเอกคือว่าจอมคน ดูแลงานทั้งปวงด้านมิสั่นเทิ้ม แนวทางกว้างไกลไปสู่เป้าหมาย ก่อกำเนิดดำรงฐานะมนุษย์ต้องสู้รบทุกหัวระแหงที อุปสรรคติดขัดแห่งตอนต้น รากฐานมั่นคงหลังจากนั้นสินทรัพย์เพิ่มพูน ชัยอยู่แห่งมนุษย์มุมานะ สำราญใจเกษมจิตใจในเบื้องปลาย ในที่สิบนิ้วมือประกอบด้วยก้นหอย 6 นิ้ว เปล่าจนปัญญาแสวงหาออก ความล้มเหลวลงความว่าต้นตอแห่งสำเร็จ แก้ไขขวากหนามไปสู่งอกงาม ขจัดสิ่งร้ายแบ่งออกอีหลุกขลุกขลัก พอดีเพิ่มพูนค้าขายอุตสาหกรรม ทนต่อความขัดสนจะก้าวหน้า บุญกุศลมาพาสนาไปสู่พนักงานตรวจตราอายุมาก ครอบครัวหรรษาขั้นโดดเด่น ในทศองคุลีมีก้นหอย 7 นิ้ว เข้าใจซ่อนครอบครองปีก เข้าใจเลี่ยงเป็นปลาย อารมณ์ทางใจสูงส่งเป็นปรัชญา เหนื่อยหอบจิตใจแต่ว่าเปล่ากระแสะสกนธ์ ภาระแรงใช่ปัสสาวะ คุณธรรมอยู่เหนืออื่นใด ก่อสะอาดไสะอาดสะอาดไม่กระฉอกทุกช์ โอกาสอันควรอำนวยต่อจากนั้นจักสมใจคิด อุปมาตะวันเด่นส่องแสงแก่ ในสิบนิ้วมือประกอบด้วยก้นหอย 8 นิ้ว เดินสะพัดทำมาหากินแคล่วคล่องมากหลาย ซื่อตรงดีเยี่ยมไม่เอาเทียบ มุ่งมั่นทำมาหากินประกอบด้วยหยุดหย่อน ปฏิบัติชอบเจริญล้วนแล้วไปด้วยไม่คลาดไป วาสนามีผลปันออกร่มรื่น รวยหรือกระเป๋าแห้งตรงนั้นมีกฏข้อบังคับ รุ่นหลังกตัญญูรู้คุณดังใจบอก ครอบครัวสุขปรีย์สมานแผลกลอน ในที่ทศนิ้วมือมีก้นหอย 9 นิ้ว ความสามารถปราดเปรียวไปสู่รอบด้าน ทรหดอดทนต่อความขัดสนเป็นยอดมนุษย์ แนวทางกว้างเปล่าลำบากยากแค้น ขี้เกียจจักหมดปัญญา ขยันหมั่นเพียรเปล่าด้อยความเจริญ เสมือนทวิชโผบินสู่กลางหาวกว้าง ต่างประกอบด้วยความมุ่งหมายไม่เหมือนกัน สวรรค์ทรงโปรดผู้สถานที่ช่วยตัวเอง ในทศนิ้วมือประกอบด้วยก้นหอยทั้งปวงนิ้ว ทั่วรบราทั่วรุกมิหวาดกลัว จังหวะไม่อำนวยอีกทั้งทรงตัว ใจเก่งไม่ขยาดความยากจนข้นแค้น มิหวังพึ่งพาอาศัยวงศ์ญาติอยู่ร่ำไป อุตสาหกรรมเหมาะสมกับดักชะตากรรม วิถีทางดังแจ่มจรัส ความสามารถการค้าขายดีเยี่ยมยิ่ง จับความสำเร็จมาสู่พงศ์ แห่งทศนิ้วมือพ้นไปก้นหอยเลย นิ้วมือปราศจากตนก้นหอยนั้นใจสูง อุตสาหะบากบั่นเพื่อก้าวหน้า แม้มีความรู้แต่ว่าไม่ถูกจังหวะ ชะนัยเนตรเแวง์วันนั้นความติดขัดยิ่งนัก เริ่มต้นมุขโย่งเกียรติศักดิ์สูงศักดิ์ มุมานะจากไปเทอญจักก่อเกิดสมใจคิด เป็นดีเลิศในอนาคตชวนเชื่อมั่น