ตั้งชื่อ อักษรเทพเจ้า ฯ

คาถา ปลุก กุมาร ทอง

ทักษา ลำดับที่ศาสตร์ ประสาทสัมผัส 6 ลำดับที่สัญลักษณ์ชีพ อักษรเทวดา ฯ อักษรเทพเจ้า-เทพยดา ตัวหนังสือหลาวเหล็ก อักษรผีสาธารณะ ข้อความศาสตร์งานตั้งชื่อ ณบทความก่อนหน้า เป็นต้นว่า ทักษาปกรณ์ , หมายเลขศาสตร์ ประสาทสัมผัส หรือว่า ใหญ่ยตัวะ , ลำดับที่สัญลักษณ์ชีพ แรกเริ่มนึกดูตวาดจะอวสานเพียงนั้น ก็เพราะว่าศาสตร์ อื่น ๆ ที่เหลือหลอ อาทิเช่น ตุ๊กตุ่นไขฉายา , ดาวฤกษ์วาสนา , อังจ้ะวิชา-ใหญ่มาห์ , มัดชะตากรรมลัคนา , ผูกดวงหมายเลข ๗ ร่างกาย จักละเอียด #สลับซับซ้อนเกินไป ทรามแก่การชี้แจง ระยะใช้แน่ๆ ผิใช้คืนทั้งปวงศาสตร์รวมหัวคงหาชื่อเสียงเรียงนามงดงามครอบครองติดสอยห้อยตามทั้งหมดเรื่องราวไม่ได้เลย สรุปว่า หลัก ๆใช้ ทักษาปกรณ์ , ลำดับที่ศาสตร์ ประสาทสัมผัส ครอบครองเบื้องต้นก็เพียงพอต่อจากนั้น บทความตรงนี้จักนำเสนอศาสตร์สถานที่ใช้วิเคราะห์ตั้งชื่ออีกศาสตร์ ชื่อว่า ตำราเทพเจ้า เทวะ ปกรณัมหลาวเหล็ก ตำราผีสาธารณะ เรื่องราวตลอด 3 ตรงนี้ ผิดแผกแตกต่างกัน ทว่าข้อจำกัดตรวจสอบคล้ายกัน และไม่ยากเกินควร เกล้ากระผมพ้นเขียนรวมณข้อเขียนโดดเดี่ยว ตำรารวมหมด 3 นี้เก่าแก่ถูกชดใช้แห่งเนื้อความ ฝ่ายแห่งงานเดินทาง สารเสพติดยี่ห้อแตกต่าง ๆ ไม่ก็หากจักคุ้นตาชื่อเสียงเรียงนาม ฝ่ายอสุรกายหลวง ทิศหลาวเหล็ก เทพเจ้า-เทวะประจำฝ่าย กันบ้าง ซึ่งเนื้อความแนวนี้เก่าแก่ถือมั่นกักคุมเต็มที่ งานทำให้เสมอใช้กับการตั้งชื่อ มาจาก เรื่องราว ฝ่ายอสุรกายสาธารณะ ก้ำหลาวเหล็ก เทวดา-เทพยดาประจำการทิศ ซึ่งขีดคั่นฝ่ายแห่งทุกวันไว้ ลงมาตรวจสอบร่วมกับดัก ทิศทั้ง 8 ในที่พนมมิทักษา ไม่ก็ฝ่ายที่ดาวพระเคราะห์ 8 สิงสู่ประจำการ จะคว้า อักษรเทวดา-เทวะ อักษรหลาวเหล็ก ตัวอักษรเปรตหลวง ซึ่งจับใจความคว้าติดตามวันเกิดดังนี้ ตัวอักษรเทพเจ้า-เทวะ วันเกิด ตัวหนังสือเทวดา ทักษา รวิวาร จ , ฉ , ช , ซ , ฌ , ญ เดช เวลากลางวันดวงจันทร์ บ , ป , ผ , ฝ , พ , ฟ , ภ , ม ของเสียะ ทิวาอังคาร ด , ต , ถ , ท , ธ , น บารมี กลางวันวันพุธ ฎ , ฏ , ฐ , ฑ , ฒ , ณ สมุน ทิวาพฤหัสบดี ศ , ษ , ส , ห , ฬ , ฮ บารมี กลางวันวันศุกร์ ก , ข , ค , ฆ , ง เดช กลางวันเสาร์ ย , ร , ล , ว บารมี ทิวาพุธ วิกาล ฎ , ฏ , ฐ , ฑ , ฒ , ณ บากบั่น ตัวหนังสือผีหลวง วันเกิด ตัวหนังสือเปรตหลวง ทักษา รวิวาร ย , ร , ล , ว ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทิวาจันทรา ก , ข , ค , ฆ , ง บริวาร กลางวันอังคาร อ และ ชลาศัยต่าง ๆ ผู้ปรึกษาราชการ เวลากลางวันพุธ ศ , ษ , ส , ห , ฬ , ฮ มูละ กลางวันวันพฤหัสบดี ฎ , ฏ , ฐ , ฑ , ฒ , ในที่ มนตรี กลางวันวันศุกร์ บ , ป , ผ , ฝ , พ , ฟ , ภ , ม ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ กลางวันดาวเสาร์ จ , ฉ , ช , ซ , ฌ , ญ มนตรี กลางวันวันพุธ กลางคืน ศ , ษ , ส , ห , ฬ , ฮ ชนมพรรษา ตัวหนังสือหลาวเหล็ก วันเกิด ตัวอักษรหลาวเหล็ก ทักษา รวิวาร บ , ป , ผ , ฝ , พ , ฟ , ภ , ม อุตสาหะ กลางวันจันทรา ก , ข , ค , ฆ , ง ลิ่วล้อ เวลากลางวันวันอังคาร ศ , ษ , ส , ห , ฬ , ฮ บากบั่น ทิวาพุธ ศ , ษ , ส , ห , ฬ , ฮ มูลละ ทิวาวันพฤหัสบดี ฎ , ฏ , ฐ , ฑ , ฒ , ในที่ มนตรี ทิวาวันศุกร์ บ , ป , ผ , ฝ , พ , ฟ , ภ , ม ผู้ปรึกษาราชการ ทิวาเสาร์ ก , ข , ค , ฆ , ง มุมานะ กลางวันพุธ ยามค่ำคืน ศ , ษ , ส , ห , ฬ , ฮ ชนมพรรษา เพราะการชดใช้ ตำราเทวดา ตำราหลาวเหล็ก ตำราเปรตหลวง ในที่วันเกิดนั้น ๆ ปันออกเลือกคัดชดใช้ ในที่ชื่อมีตัวอักษรเทวดา ด้วยกัน หลบมุม ตัวอักษรผีหลวง อักษรหลาวเหล็ก อาจชดใช้เฉพาะชื่อ หรือว่าจำนวนรวมชื่อชื่อสกุลก็ได้ เลือกคัดชดใช้ติดสอยห้อยตามสมน้ำสมเนื้อหรือว่าเห็นสมควร … วิเคราะห์ชื่อ ติดสอยห้อยตามหลักเขต อักษรเทพเจ้า ฯ >> วิเคราะห์ คาดคะเนชื่อเสียงเรียงนาม