ทิศเทวดา ผีหลวง หลาวเหล็ก

คาถา ผูก ใจ

ที่การทำมงคลสำคัญ ไม่ก็งานประธานอื่นๆ นอกจากครัดเคร่งข้อความเวลากลางวันสิริมงคล วันดี เวลา พนักงานตรวจตรา ต่อจากนั้น อีกต่างหากประกอบด้วยทิศทางในที่การทำคัญนั้นพร้อมด้วย ซึ่งเรื่องราวสถานที่ ชดใช้กักคุมเสมอกับยึดมั่นห้ามเต็มที่ คือ ทิศเปรตหลวง ทิศหลาวเหล็ก คราวเก่าประชาชนเปล่าอ่อยประสีประสาจำกัดยามกลาบาต เพราะว่าปกรณ์ยังเปล่าอุโฆษ ยังไม่มีเครื่องมือเวลายามเต็มแรงมากหลาย แห่งงานเดินทางไกล หรือกระทำประธาน จะมองดู ด้านอสูรหลวง ด้วยกัน ด้านหลาวเหล็ก เพราะว่าเลือกสรรขนมจากแม่ไก่เนื้อตัวนึงแห่งคอก มองดูตวาดแม่ไก่ตั้เวียนั้ทวิชกไข่หันชาคริตปกป้องจากไปมุขด้านไร ก็มอบหลีกเลี่ยงแนวนั้นๆ เพราะว่านับว่าเป็น ฝ่ายอสูรสาธารณะ ฝ่ายผีสาธารณะ ด้านหลาวเหล็ก ตรงนี้โดยมากไม่ผิดใช้คืนแห่งงานสำคัญกระยาเลย เป็นต้นว่า เริ่มเดินทางกว้านขันหมาก ทาบทาม เดินทางไกล ขับรถขับรถดารณีไม่ก็ไปจากบ้าน ห้ามโคจรประเดิมจากไปมุขทิศผีหลวง ด้วยกัน ฝ่ายหลาวเหล็ก โดยเด็ดขาด ปันออกเลี่ยงจรแนวอื่นๆก่อนกำหนดอ่อย วกปริยายหวนกลับก็อีกทั้งดี การนั่งลงสรรพสิ่งเจ้าบ่าวเจ้าสาว ขับซื้อรถใหม่จากศูนย์กลาง หรือเพิ่งแก้ไขประสบความสำเร็จจากอู่เรือก็เช่นกัน ไม่ก็ฝ่ายการนั่งลงพนันขันต่อ นักการพนันค่อนข้างครัดเคร่งเหตุนี้อีกด้วย ฝ่ายที่นักมวยจากหัวมุม กระทืบเท้าเพื่อย่างเท้า เป็นต้น .table_no_border border-collapse: collapse;border-style: hidden;.table_no_border td , table th border: 1px dotted #cccccc; .div_borderborder:1px dashed #777777; padding:5px;margin-top:10px; margin-bottom:20px;-webkit-border-radius:10px;-moz-border-radius:10px;border-radius: 10px; overflow:hidden; ฝ่ายสุร – เทพเจ้า ฝ่ายสุรเป็นทิศเป็นมงคลสิ่งของแต่ละวัน รวิวาร บุพทักษิณ – ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เวลากลางวันดวงเดือน ทิศตะวันตก – ทิศตะวันตก ทิวากาลอังคาร ฝ่ายทิศหรดี – หรติ เวลากลางวันวันพุธ ทิศใต้ – ขวา กลางวันพฤหัสบดี อุดร – อุดร กลางวันศุกร์ บุริมทิศ – บุริมทิศ ทิวากาลดาวเสาร์ ภาคพายัพ – สำสา ฝ่ายผีสาธารณะ ด้านผีสาธารณะจักอยู่ตรงกันข้ามกับดัก ด้านสุรารักษ์ – เทวดา อย่างกับรายการข้างล่าง เมื่อเข้าใจตวาดมีผีหลวงสิงสู่ทิศไหน เปล่าควรจะนึกตรองทางจรทางนั้น จะนั่งแห่งนิวาสสถานใคร อย่าได้นั่งหันไปมุขนั้นพ้น เลวเกิน วันอาทิตย์ อสูรสาธารณะดำรงฐานะ ดุรงค์หงอก สิงสู่ประจำฝ่าย ตะวันตกเฉียงเหนือ – สำสา กลางวันเดือน อสูรสาธารณะดำรงฐานะ โค (พฤษภ) สิงสู่ประจำฝ่าย บรรพ์ – ทิศตะวันออก เวลากลางวันวันอังคาร ผีหลวงดำรงฐานะ ราชถูห์ อยู่ประจำด้าน ตะวันออกเฉียงเหนือ – ตะวันออกเฉียงเหนือ เวลากลางวันวันพุธ ผีสาธารณะครอบครอง อสูร สิงสู่ประจำด้าน นอกเหนือ – ทิศเหนือ ทิวากาลพฤหัส เปรตสาธารณะเป็น ควาย (กระบือ) อยู่ประจำการด้าน ใต้ – ทักษิณ ทิวากาลวันศุกร์ เปรตหลวงเป็น สุกร (ไม่ยาก) สิงสู่ประจำด้าน ประจิม – ทิศตะวันตก เวลากลางวันเสาร์ ผีหลวงเป็น หัตถีหัสดี อยู่ประจำการทิศ อาคเนย์ – บุพทักษิณ วิชาดาวบุรพาจารย์ได้ผูกครอบครองคำประพันธ์ไว้ ดังนั้น รวิวาร อสูรสาธารณะดำรงฐานะดุรงค์ขาว เนตรแดงประกายดาวฤกษ์โรหิในที่ี อยู่ฟากฟ้าตะวันตกเฉียงเหนือ หยัดยืนอย่างกับราชถูห์ ทิวากาลเดือนแปรสถานที่เป็นคาวี ที่ที่สถิตบูรพาทิศ ภุมวาระดลเพศเป็นไกปืนรสร ทัศนาจรร่อนเร่สิงสู่ทิศอีสาน พุธวารบันดาลเป็นยักษ์แกล้วกล้า หามกระบองยืนยันสิงสู่อุตดร พฤหัสทักษิณสิง เบือนม้วนรูปเป็นกาสร วันศุกร์ทิศตะวันตกสถาพร แปลงกายดำรงฐานะหมูเหิมเกริมฤทธิ์ เสาร์หลวงครอบครองหัตถีกำลัง ที่อยู่อาศัยที่อาคเนย์เป็นแห่งสิง แม้ยาเครื่องหมายการค้ามุ่งตรงปันออกจำต้องทิศ สำนึกหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงแล้วก็ยาเครื่องหมายการค้า ทิศหลาวเหล็ก ทิศหลาวเหล็ก ครั้นจักท่องเที่ยว เปล่าควรท่องเที่ยวมอบตรงกับทิศหลาว เหล็กหก ก็เพราะว่าจะแพ้ภัยตัวเองเอง ไม่ก็จะป่วย ต้องศัตสเช่นุธ การเกิดผลภต้านอันตราย กลางทางแลดู วันอาทิตย์ หลาวเหล็กสิงสู่ประจำการทิศ ทิศตะวันตก – ทิศตะวันตก ทิวากาลดวงเดือน หลาวเหล็กสิงสู่ประจำการด้าน ตะวันออก – ทิศตะวันออก เวลากลางวันวันอังคาร หลาวเหล็กอยู่ประจำการฝ่าย นอกเหนือ – ทิศเหนือ เวลากลางวันวันพุธ หลาวเหล็กสิงสู่ประจำการทิศ เหนือ – อุดร เวลากลางวันพฤหัสบดี หลาวเหล็กอยู่ประจำการทิศ ทิศใต้ – ทักษิณ กลางวันศุกร์ หลาวเหล็กอยู่ประจำการด้าน ประจิม – ประจิม เวลากลางวันดาวเสาร์ หลาวเหล็กสิงสู่ประจำฝ่าย บูรพา – ทิศตะวันออก ทิศเทวะ – ฝ่ายเปรตหลวง – ด้านหลาวเหล็ก กลางวัน ด้านสุร-เทพเจ้า ทิศผีหลวง ด้านหลาวเหล็ก รวิวาร ตะวันออกเฉียงใต้ – ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันตกเฉียงเหนือ – สำสา ประจิม – ประจิม ทิวากาลดวงเดือน ประจิม – ทิศตะวันตก บรรพ์ – บุริมทิศ ตะวันออก – ทิศตะวันออก ทิวากาลอังคาร ตะวันตกเฉียงใต้ – หความยินดี ตะวันออกเฉียงเหนือ – อีสาน เหนือ – ทิศเหนือ กลางวันวันพุธ ล่าง – ขวา เหนือ – อุตดร นอกเหนือ – ทิศเหนือ กลางวันวันพฤหัสบดี เหนือ – ทิศเหนือ ล่าง – ทักษิณ ล่าง – ขวา กลางวันวันศุกร์ บูรพา – ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก – ประจิม ทิศประจิม – ประจิม เวลากลางวันดาวเสาร์ ทิศพายัพ – จามจุรี อาคเนย์ – ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออก – บูรพาทิศ พระเวทมนตร์ห้ามผีสาธารณะ หลาวเหล็ก งามโผลงเอียงวะหะ สะมะนิยาก ราคาซื้อมนุษยชาติลงมา ฯ พอจะจรที่ใด มอบภาวนาต่อจากนั้นเบาไป ห้ามเปรตหลวง หลาวเหล็ก เลิกกรรณแปดฝ่าย พระสงฆ์เวทมนตร์นี้สิงสู่ในที่ภาษาบาลีทุกตัว ตุ๊เจ้าร้างไปกรรณด้วยกันเปรตหลวง หลาวเหล็ก จะทนไม่ได้วิ่งหนีไปจบ ตุ๊เจ้าคาถากันเปรตสาธารณะ หลาวเหล็ก