ผู้ศรัทธาใน บทสวดพระแม่อุมาเทวี หญิงผู้งดงามแห่งพระตรีศักติ คือ พระแม่อุมา พระแม่ลักษมี และพระแม่สรัสวตี

บทสวดพระแม่อุมาเทวี

พระแม่อุมาเทวี คือ นามของเทพแห่งพระแม่ผู้เป็นใหญ่ในสากลโลก เป็นเทวีแห่งอำนาจและวาสนาอันสูงสุด อำนาจของพระแม่อุมานั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าจะหาอะไรมาเทียบได้ พระแม่อุมา เป็น 1 ใน 3 แห่งพระตรีศักติ คือตัวแทนของพระแม่ทั้ง 3 ได้แก่ พระแม่อุมา พระแม่ลักษมี และพระแม่สรัสวตี พระองค์ทรงเป็นพระมารดาของพระพิฆเนศ ทำให้มีผู้คนต่างเคารพกราบไหว้พระแม่อุมากันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นเทวีที่ประทานพรให้แก่ผู้ที่กราบไหว้ ประทานชัยชนะ ประทานกำลังวังชาเหนือสิ่งอื่นใด เพื่อให้เกิดความสุข และคุ้มครองภัยอันตรายต่าง ๆ ให้แก่ผู้ที่มีความศรัทธาใน บทสวดพระแม่อุมาเทวี อย่างถ่องแท้

บทสวดพระแม่อุมาเทวี บทดสวดที่ทำให้เกิดความสุข ความสำเร็จ และมากไปด้วยอำนาจแห่งชัยชนะ

บทสวดพระแม่อุมาเทวี บทสวดที่ใครหลาย ๆ คนคุ้นชินแต่หากใครที่พึ่งเริ่มกราบไหว้บูชาก็คงจะต้องเริ่มต้นด้วยการท่องจำบทดสวดดั้งนี้

โอม เจ มาตา กี

โอม ชยะ มาตา กี

โอม ไชย มาตา กี

โอม ชยะ ศรี ปารวตี มาตา

โอม ไจ มาตา ปารวตี

โอม มหาอุมาเทวี นมัส

โอม มหาศักติ ปารวตี มาตา

โอม ศรี มหาอุมาเทวี นะมะฮา

โอม ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา เจ นะมะฮา

โอม ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา ปิยัง มะมะ

ทุติยัมปิ ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา ปิยัง มะมะ

ตะติยัมปิ ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา ปิยัง มะมะ

บทสวดสำหรับคาถาบูชาพระแม่ทั้ง 3 คือ พระแม่อุมา พระแม่กาลี และพระแม่ทุรคา คือ

โอม โรคานา เศษานะปะฮัมสิดุษฎา

รุษตาตุกะมาน สะกะลานาภีษะตาน

ตวามา ศะริตานาม นาวิปันนรานาม

ตวามา ศะริตาฮาทยา ศรยาตาม ประยานติ ฯ

นอกจากบทสวดขอพรแล้วก็ต้องมีของไหว้เพื่อเป็นการบูชาอย่างเต็มรูปแบบ สิ่งที่ควรเตรียมเมื่อมีความจั้งใจในการกราบไหว้ก็คือ น้ำมัน กล้วย อ้อย น้ำแดง นม มาลัยดอกดาวเรือง ดอกบัว หรือดอกไม้ที่เป็นสีเหลืองและสีแดง ในส่วนของอาหารที่จำเป็นในการถวาย ไม่ควรนำอาหารที่มีเนื้อสัตว์ และจะต้องไม่มีกลิ่นที่รุนแรง สอาหารที่ควรถวาย คือ ขนมที่มีรสชาติมัน เช่น ขนมโมทกะหรือขนมลาดู อาหารจำพวกธัญพืชและผลไม้ต่าง ๆ การไหว้พระแม่อุมาเทวี ต้องใช้ธูป 9 ดอก หากเป็นการบนบานศาลกล่าวต้องใช้ธูป 39 ดอก และหากเป็นการบวงสรวงต้องใช้ธูป 16 ดอก
การศรัทธาใน บทสวดพระแม่อุมาเทวี เป็นเพียงเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้เกิดความสุข แต่ทั้งหมดทั้งมวลของความสุขและความสำเร็จส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นได้ที่ตัวท่านเอง หากคิดดีทำดีสิ่งดี ๆ ก็จะปรากฏขึ้นแก่ชีวิตได้อย่างง่ายดาย