การ บูชาพระราหู นั้นทำอย่างไร สำหรับคนที่เกี่ยวข้องกับวัน พุธกลางคืน

พระราหู

การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ในบ้านเรานั้นมีอยู่ด้วยกันมากมายหลายอย่าง และอย่างหนึ่งที่ได้รับความนิยมคือการ บูชาพระราหู เทพพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับของดำที่ดังที่สุด และวันนี้เราจะมาดูกันว่าการ บูชาพระราหู นั้นสำหรับคนที่เกิดหรือมีความเกี่ยวข้องกับวัน พุธกลางคืน จะมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจหรือวิธีการขั้นตอนการทำอย่างไรบ้าง

วิธีและขั้นตอนการ บูชาพระราหู เทพประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวัน พุธกลางคืน

การ “บูชาพระราหู” ของคน พุธกลางคืน นั้นเป็นความเชื่อที่ทำตามกันมาอย่างยาวนาน การบูชาพระราหูนั้นต้องบุชาและเซ่นไหว้ด้วยอะไรที่เป็นสีดำและมืดมิด แต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันน่ากลัวหรือเลวร้ายนะ แต่หากมันเป็นการย้ำเตือนและคอยบอกให้ตนเองนั้นระวังและมีสติใส่ใจกัยเรื่องที่น่ากลัวและเลวร้าย ให้เปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีนั่นเอง

“ของเซ่นไหว้พระราหู” สำหรับเรื่องของดาวราหูนั้นจะมีเลข 8 เป็นเอกลักษณ์และเชื่อกันว่ามีกำลัง 12 ของไหว้จึงนิยมไหว้ด้วยจำนวนเลข 8 และ 12 แล้วแต่ความสะดวกของผู้บูชา โดยของเซ่นนั้นนิยมให้กันเป็นของดำต่าง ๆ อาทิเช่น ไก่ดำ / ซุปไก่ / พวกของหวานหรือผลไม้ก็จะมี ขนมเปียกปูน / องุ่นดำ / ข้าวเหนียวดำ / เครื่องดื่มได้แก่ กาแฟดำ / น้ำอัดลมที่เป็นสีดำ 

“ขั้นตอนในการไหว้บูชาพระราหู” ต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและไหว้กลางแจ้งเริ่มด้วยการตั้งนะโม 3 จบ และต่อด้วยคาถาเหล่านี้

บทสวดบูชาพระราหู

กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิ

สังวิคคะรูโป อาคัมมะกินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ

สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ

พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติ

กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ

สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ

สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ

พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติ

กล่าวคำถวายเครื่องเซ่นไวห้พระราหู

นะโมเม พระราหูเทวานัง ธูปะทีปะ จะปุปผัง

สักการะวันทะนัง สูปะพะยัญชะนะ

สัมปันนัง โภชะ นานัง

สาลีนัง สะปะริวารัง อุทะกังวะรัง

อาคัจฉันตุ ปะริภุญชันตุ สัพพะทา

หิตายะ สุขายะ พระราหูเทวา

มะหิทธิกา เตปิ อัมเห

อะนุรัก ขันตุ อาโรคะ

เยนะ สุเขมะจะฯ