คาถาพญาคางคก

คาถา พระ นเรศวร

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม

นึ มึ พึ ทึ อึ