พระตรีมูรติ คือ อะไรทำไมหนุ่มสาวแห่ขอพรกราบ ไหว้พระตรีมูรติ

พระตรีมูรติ คือ

พระตรีมูรติ คือ เทพของศาสนาฮินดู ซึ่งมีประวัติว่าพระตรีมูรติ เป็นรูปหนึ่งของพระวิษณุ ที่สามารถรวมเทพทั้งสามไว้ในองค์เดียว มีเศียรทั้งหมด 3 เศียร คือ พระพรหม พระวิษณุและพระศิวะ และมีบริวาทเป็นสุนัข 4 ตัว สุนัขเป็นตัวแทนของพระเวททั้ง 4 รวมไปถึงมีแม่โคศักดิ์สิทธิ์เป็นบริวาทด้วยอีก 1 ตัว ซึ่งเปรียบเสมือนการรวมพลังของเทพเจ้าทั้งสามไว้ในรูปเดียว อาจบอกได้ว่าพลังทั้ง 3 นั้นก็คือ การสร้างโลก (พระพรหม) การรักษาโลก (พระวิษณุ) และการทำลายโลก (พระศิวะ) พลังทั้ง 3  นี้ คือพลังอันยิ่งใหญ่ของพระเป็นเจ้าในทุก ๆ สรรพสิ่ง

ซึ่งคนส่วนใหญ่เชื่อกันว่าการ ไหว้พระตรีมูรติ มีความหมายถึงความสมบูรณ์ในชีวิต ความรัก และการงาน ซึ่งความศรัทธานี้ถูกถ่ายทอดสืบต่อกันมาหลายยุคหลายสมัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทำให้พระตรีมูรติกลายเป็นสัญลักษณ์ของความสมหวังแก่มวลมนุษย์จวบจนปัจจุบัน

ความสมหวังเกิดขึ้นได้ด้วยการ ไหว้พระตรีมูรติ ความปรารถนาจะก่อเกิดได้เมื่อมีความศรัทธา

ปัจจุบันในประเทศไทยมีความเชื่อว่า พระตรีมูรติ คือ เทพารักษ์ ณ วังเพ็ชรบูรณ์ หรือ ห้างเซ็นทรัลเวิลด์ เนื่องจากมีเรื่องเล่าขานต่อ ๆ กันมาตั้งแต่ครั้งสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งในขณะนั้นได้มีการทำสงครามและการทิ้งระเบิดทำลายบ้านเมืองหลายแห่ง รวมไปถึงในกรุงเทพมหานคร ซึ่งวังเพ็ชรบูรณ์ ก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญที่ถูกทิ้งระเบิด แต่ก็มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นเพราะเมื่อวังเพ็ชรบูรณ์ถูกทิ้งระเบิด แต่ไม่ได้เกิดความเสียหายใด ๆ เลยแม้แต่น้อย ซึ่งทำให้เป็นที่เลื่องลือจนมีแต่ผู้คนกราบไหว้บูชาเป็นจำนวนมาก

พระตรีมูรติ ในปัจจุบันตั้งอยู่ที่ตั้งลานหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ มีผู้คนจำนวนมากเดินทางมาศักการะบูชา กราบ ไหว้พระตรีมูรติ โดยส่วนใหญ่จะขอพรประสบความสำเร็จในรัก มีความเชื่อกันว่าพระตรีมูรติจะลงมารับคำอธิษฐานและเชื่อว่าจะลงมาในทุก ๆ เช้าของวันพฤหัสบดี เวลาประมาณ 9.30 น. และจะเสด็จลงมาอีกครั้งหนึ่งในเวลาประมาณ 21.30 น. ซึ่งการขอพรจะนิยมกราบไหว้ด้วยดอกกุหลาบแดง 9 ดอก ธูปแดงจำนวน 9 ดอก เทียนแดง 1เล่มหรือ1 คู่ ผลไม้นิยมไหว้ด้วยมะพร้าว น้ำอ้อย นมสดหรือของหวาน และที่สำคัยสิ่งที่ห้ามเป็นเด็ดขาดเลยก็คือการไหว้ด้วยอาหารคาว

ทั้งนี้การกราบ ไหว้พระตรีมูรติ เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจซึ่งความรักที่ทุกคนเฝ้ารอนั้นอาจจะต้องพึ่งพาตนเองเป็นหลัก หากคิดดี ทำดี ก็จะดึงดูดคนที่ดี ๆ เข้ามาในชีวิต ผู้ที่จะกำหนดความรักให้กับเราได้นั้นไม่ใช่เทพเจ้าเพียงอย่างเดียวแต่เป็นตัวเราเองที่จะต้องเป็นคนกำหนดความรักให้เป็นไปในทิศทางที่เราคาดหวัง