คาถาเรียกทรัพย์

พระ คาถา เรียก ทรัพย์

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม

นะโม ๓ จบ พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ (1 จบ) วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถีโย พุทธัสสะมานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม