บทสวดมงคลจักรวาลใหญ่

คาถาเงินล้านหลวงพ่อปาน

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม

สิริธิติมะติเตโชชะยะสิทธิ มะหิทธิมะหาคุณาปะริมิตะปุญญาธิการัสสะ