คำกล่าวลาข้าวพระพุทธ

ลา ข้าว พระพุทธ

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม

นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ นะเมติ