วัดประจําปีเกิด หรือพระธาตุต่าง ๆ ในปี 2563 ทั้ง 12 ปีนักษัตรไทย การท่องเที่ยวเสริมดวงชั้นเลิศ

12วัด

วัดประจําปีเกิด ของทุก ๆ ปีก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปให้เราได้ไปสักการะบูชาเพื่อเสริมศิริมงคล ในรูปแบบ 12 ปีนักษัตรไทย ก่อนอื่นสำหรับปี 2563 ที่เหลือตลอดปีนี้ก็ขอให้ทุกคตนโชคดีเฮง ๆ รวย ๆ นะครับ โดยสำหรับแต่ละปีก็จะมีวัดและพระธาติต่าง ๆ ให้ทุกคนได้ไปไหว้ขอพรจาก วัดประจําปีเกิด และที่สำคัญได้ไปแก้ชงกันด้วยซึ่งเป็นการทำบุญที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน สำหรับใครที่ยังไม่รู้และยังไม่ได้แก้ชงก็อ่านบทความวันนี้แล้วไปได้เลยครับครบถ้วนแน่นอน

วัดประจําปีเกิด หรือพระธาตุต่าง ๆ ที่น่าไปแก้ชงสำหรับทั้ง 12 ปีนักษัตรไทย มีที่ไหนบ้าง

วัดประจําปีเกิด และพระธาตุต่าง ๆ ที่สามารถไปทำบุญและแก้ปีชงของ ทั้ง 12 ปีนักษัตรไทย ประจำปี พ.ศ.2563มีวัดที่น่าสนใจดังนี้

 1. วัดประจําปีเกิด พระธาตุศรีจอมทอง แหล่งพระธาตุให้ไปสักการะบูชาประจำของคนเกิด ปีนักษัตรไทย ปีชวด โดยสถานที่แห่งนี้ตั้งอยุ่ที่จังหวัดเชียวใหม่ภาคเหนือของบ้านเรานี่เอง
 2. วัดประจําปีเกิด พระธาตุลำปางหลวง แหล่งพระธาตุให้ไปสักการะบูชาประจำของคนเกิด ปีนักษัตรไทย ปีฉลู ตั้งอยู่ที่จังหวัดลำปาง 
 3. วัดประจําปีเกิด วัดพระธาตุช่อแฮ แหล่งพระธาตุให้ไปสักการะบูชาประจำของคนเกิด ปีนักษัตรไทย ปีขาล ตั้งอยู่จังหวัดแพร่
 4. วัดประจําปีเกิด พระธาตุแช่แห้ง แหล่งพระธาตุให้ไปสักการะบูชาประจำของคนเกิด ปีนักษัตรไทย ปีเถาะ ตั้งอยู่จังหวัดน่าน
 5. วัดประจําปีเกิด พระธาตุพระสิงห์ แหล่งพระธาตุให้ไปสักการะบูชาประจำของคนเกิด ปีนักษัตรไทย ปีมะโรง ตั้งอยู่จังหวัดเชียงใหม่
 6. วัดประจําปีเกิด พระบรมธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์พระพุทธคยา แหล่งพระธาตุให้ไปสักการะบูชาประจำของคนเกิด ปีนักษัตรไทย ปีมะเส็ง ตั้งอยู่จังหวัดพะเยา
 7. วัดประจําปีเกิด พระธาตุชเวดากอง แหล่งพระธาตุให้ไปสักการะบูชาประจำของคนเกิด ปีนักษัตรไทย ปีมะเมีย ตั้งอยู่ประเทศเมียนมา
 8. วัดประจําปีเกิด พระธาตุดอยสุเทพ แหล่งพระธาตุให้ไปสักการะบูชาประจำของคนเกิด ปีนักษัตรไทย ปีมะแม ตั้งอยู่จังหวัดเชียงใหม่
 9. วัดประจําปีเกิด พระธาตุพนม แหล่งพระธาตุให้ไปสักการะบูชาประจำของคนเกิด ปีนักษัตรไทย ปีวอก ตั้งอยู่จังหวัดนครพนม
 10. วัดประจําปีเกิด พระธาตุหริภุญชัย แหล่งพระธาตุให้ไปสักการะบูชาประจำของคนเกิด ปีนักษัตรไทย ปีระกา ตั้งอยู่จังหวัดลำพูน
 11. วัดประจําปีเกิด พระธาตุจุฬามณี แหล่งพระธาตุให้ไปสักการะบูชาประจำของคนเกิด ปีนักษัตรไทย ปีจอ ตั้งอยู่จังหวัดเชียงใหม่
 12. วัดประจําปีเกิด พระธาตุดอยตุง แหล่งพระธาตุให้ไปสักการะบูชาประจำของคนเกิด ปีนักษัตรไทย ปีกุน ตั้งอยู่จังหวัดเชียงราย