วิธีดูค่ำแรมจากดวงจันทร์

เพ่ง

กรรมวิธีแลดูค่ำแรมจากดวงเดือนชั้นแรก บทความตรงนี้จะกล่าวขวัญกรรมวิธีดูเวลามืดค่ำหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่มจากจันทร์ชั้นแรก ภาพร่างหวนคิดง่ายๆ หนอครับ กรรมวิธีมองดูเวลามืดค่ำแรม หรือว่าเฟเป็นวงกลมดวงเดือน ผิรู้ ทบทวนวิถีโคจร หรือช่องว่างงานแรมรอนทุกวันคว้า ก็จะรู้เป็นข้างขึ้นหรือกัณหปักษ์ แม้ว่าถ้าหากทบทวนไม่ได้ ก็มีกรรมวิธีหวานคอแร้ง ๆ เหตุฉะนี้ 1. แลดูกระต่ายขูดมะพร้าว 1.1 วิธีนี้ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนกำหนดดุ ที่จันทร์ส่วนไหนแห่งเป็นรูปกระต่ายขูดมะพร้าว (ดูรูปประกอบ) ตามที่ประกอบด้วยมากมายมุมมอง เกล้าผมเลือกสรรแบบแห่งหน 1 เป็นสำคัญนะครับ ด้านบนจะเป็นหัวไม่ก็หูกระต่าย ด้านล่างจะดำรงฐานะด้านหลังไม่ก็ขา แล้วแต่จะเรียกหาครับ 1.2 เพราะว่าวิธีตรงนี้จำเป็นต้องท่องหนังสือ สั้นๆ แหว “ขึ้นไปกรรณแรมหาง” ไม่ก็ “ขึ้นขม่อมหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่มเท้า” ตกลงขอรับ วิธีการใช้ก็ถือเอาว่าผิเหล่ดวงเดือนหลังจากนั้นเหลือบเห็น ปีก “กรรณหรือกระหม่อม” ชัดแสดงว่าดำรงฐานะ “ชุษณปักษ์” ถ้าหากเหลือบเห็น “ตีนค่ะหรือหาง” ชัดเจนแสดงว่าครอบครอง “ข้างแรม” , การมองดูเช่นนี้ จักแลดูง่ายตอน ขึ้น ๕ ค่ำ จดคาดคะเน แรม ๙ เวลามืดค่ำ ช่วงแห่งหนเป็นเสี้ยวโปร่งแสง ๆ จักแลดูกรรณหรือว่าตอนหลังกระต่ายขูดมะพร้าวชั่ว ต้องชดใช้วิธีแห่งหน 2 2. แลดูฝ่าย 2.1 กรรมวิธีนี้ก่อนอื่นจำเป็นต้องเข้าใจฝ่าย เหนือล่างคลอดหก ที่ จุดแห่งหนสังเกตการณ์ก่อน ซีกดูหมอดวงเดือนดุส่อด้านอย่างไรเช่นตัว มอบแลดูโค้งเดือนปีกแห่งหนครบถ้วน ไม่ก็เหียนเข้าสุริยะ ครอบครองลูกศรแสดงด้าน หรือฝันตวาดเสี้ยวเดือนครอบครองศรท้องศรแสดงด้านตกลงขอรับ (มองดูภาพประกอบ) 2.2 พอแจ้งด้าน เพราะว่ากรรมวิธีตรงนี้จำเป็นต้องท่องจำ สั้นๆ ดุ “ขึ้นตกแรมคลอด” วิธีการใช้ก็คือถ้าหากจ้องเดือนจากนั้นมองเห็น ข้างแจ่มแจ้ง หรือว่าลูกศรแนะแนว “ทิศตะวันตก” หรือหันมุขประจิม แสดงว่าเป็น “ข้างขึ้น” ถ้าหากแนะแนว “บุรพทิศ” แสดงว่าเป็นดวงเดือน “กัณหปักษ์” กรรมวิธีนี้ตอนเกือบ ๆ เพ็ญ หรือข้างหลังเพ็ญจะดูลำบากนิดนึงแต่ก็พอใช้ได้ขอรับ คงต้องแลดูขนมจากสมัยเดือนขึ้นดุก่อนกำหนดไม่ก็ข้างหลังพระอาทิตย์กระฉอก ที่ส่วนสิ่งของเวลามืดค่ำแรม นี้จำต้องดูเสี้ยวจันทร์ขอรับ มองดูเดือนแน่ๆหรือขนมจากรูป จากนั้นมานะบากบั่นหวนคิดแหว เสี้ยวคาดคะเนนี้หูกเวลามืดค่ำ ไม่ก็ดูเสมอ ๆ ก็จักคิดได้ครับผม ชดใช้วิธีแยกเสี้ยวครอบครองซีก ๆ เช่นกันสายตาก็ได้ หรือว่าแลดูแล้วเปรียบเทียบปฏิทินตกลงครับ งานดูเวลามืดค่ำแรมดังนี้ในความเป็นจริงอาจจะคลาดเคลื่อนจากปีปฏิทินได้มา 1-2 เวลาค่ำ วันขึ้น 15 ค่ำขึ้นไป 15 ค่ำในปฏิทินคงจะไกลลิบจากเดือนเพ็ญจริงได้มา ก็เพราะว่าหลักปฏิบัติการวางเกณฑ์ปฏิทิน เดือนอธิกมาส อธิกวาร ระยะเวลาดวงเดือนขึ้น-ตก งานควานหาสมัยจันทร์ขึ้นไปหกภาพร่างเบื้องต้น วิธีตรงนี้จำเป็นต้องประสีประสาขึ้นหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่มเวลามืดค่ำ หรือวันที่สังเกตการณ์แหวขึ้นไปหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่มหูกค่ำติดตามปีปฏิทิน ก่อนอื่นต้องท่องจำ “ชุษณปักษ์เดือนกระฉอก กัณหปักษ์ดวงเดือนขึ้น” บ่งเนื้อความดุพอคำนวณเวลาจากสูตร ระยะเวลาแห่งหนคว้า ผิดำรงฐานะชุษณปักษ์เวลาแห่งหนได้จะเป็นเวลาเดือนกระฉอก ทางพลิกกลับ ถ้าหากเป็นข้างแรมระยะเวลาแห่งได้มาจักเป็นเวลาเดือนขึ้น กรรมวิธีคำนวณ จับวันขึ้นแรม คูณเช่นกัน 8 ผลสรุปแห่งหนได้จะดำรงฐานะหมายเลข 2-3 เสา , หลักเขตสิบ เสาร้อย(ถ้าหากมี) แทนด้วยทุ่ม ส่วนหลักหน่วย ในเอามาทบเช่นกัน 6 จะได้มาเป็นนาที ต้นแบบ ชุษณปักษ์ ควานระยะเวลาดวงเดือนตก ขึ้น ๕ ค่ำ : จับ 5 X 8 = 40 หมายเลข 40 แยก เป็นหลักทศกับดักหลักหน่วย หลักสิบคือ 4 หมายถึง 4 ทุ่ม หลักหน่วย 0 X 6 = 0 ถือเอาว่านาที , ดังนั้น ที่ทิวากาลขึ้น ๕ เวลามืดค่ำ ดวงเดือนหกเวลา 22.00 น. ขึ้นไป ๖ เวลาค่ำ : จับ 6 X 8 = 48 หมายเลข 48 แยก เป็นหลักทศกับดักหลักหน่วย เสาทศลงความว่า 4 เป็น 4 ทุ่ม หลักหน่วย 8 X 6 = 48 ลงความว่านาที , ดังนั้น แห่งทิวากาลขึ้นไป ๖ เวลามืดค่ำ จันทร์หกเวลา 22.48 นาฬิกา ขึ้น ๑๐ เวลามืดค่ำ : นำ 10 X 8 = 108 เลข 108 จำแนก เป็นหลักทศ/สอด กับดักหลักหน่วย หลักสิบ/ร้อย ถือเอาว่า สิบ คือ 10 ทุ่ม หลักหน่วย 0 X 6 = 0 คือนาที , ระยะเวลา สิบ ทุ่ม นับตามเวลาน. 6 ทุ่มจะตรงๆกับดึก ถือเอาถัดไป สิบ ทุ่มเท จะตรงกับตี 4 เหตุฉะนี้ ในวันขึ้น ๑๐ เวลาค่ำ จันทร์กระฉอกระยะเวลา 04.00 น. ขึ้นไป ๑๕ ค่ำ : นำ 15 X 8 = 120 เลข 120 จำแนก เป็นสำคัญทศ/สอด กับดักหลักหน่วย หลักเขตสิบ/สอด ถือเอาว่า 12 คือ 12 ทุ่มเท หลักหน่วย 0 X 6 = 0 คือนาที , เวลา 12 ทุ่ม นับตามเวลานาฬิกา 6 ทุ่มเทจะซื่อกับมิดไนท์ ถือเอาถัดจาก 10 ทุ่มเท จะตรงๆกับ 6 นาฬิกาตอนเช้า ดังนั้น แห่งทิวากาลขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหกเวลา 06.00 น. ต้นแบบ กัณหปักษ์ ควานระยะเวลาจันทร์ขึ้น แรม ๕ ค่ำ : จับ 5 X 8 = 40 หมายเลข 40 จำแนก เป็นสำคัญทศกับหลักหน่วย หลักเขตสิบถือเอาว่า 4 คือ 4 ทุ่ม หลักหน่วย 0 X 6 = 0 ลงความว่านาที , ดังนี้ แห่งทิวากาลหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม ๕ เวลามืดค่ำ เดือนขึ้นไปสมัย 22.00 นาฬิกา แรม ๖ ค่ำ : จับ 6 X 8 = 48 เลขลำดับ 48 จำแนก เป็นสำคัญสิบกับดักหลักหน่วย หลักทศลงความว่า 4 คือ 4 ทุ่มเท หลักหน่วย 8 X 6 = 48 คือนาที , เหตุฉะนี้ ที่วันหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม ๖ เวลามืดค่ำ จันทร์ขึ้นไปสมัย 22.48 นาฬิกา แรม ๑๐ เวลาค่ำ : จับ สิบ X 8 = 108 เลขลำดับ 108 จำแนก เป็นหลักสิบ/ร้อย กับหลักหน่วย เสาสิบ/ร้อย คือ 10 คือ สิบ ทุ่ม หลักหน่วย 0 X 6 = 0 ถือเอาว่านาที , สมัย 10 ทุ่ม ถือเอาตามเวลาน. 6 ทุ่มจะซื่อกับดักเที่ยงคืน นับต่อไป สิบ ทุ่มเท จะตรงกับดักตี 4 เหตุฉะนี้ ในวันแรม ๑๐ เวลาค่ำ จันทร์ขึ้นระยะเวลา 04.00 น. แรม ๑๕ ค่ำ : จับ 15 X 8 = 120 หมายเลข 120 จำแนก เป็นหลักทศ/ร้อย กับดักหลักหน่วย หลักเขตทศ/สอด ถือเอาว่า 12 คือ 12 ทุ่ม หลักหน่วย 0 X 6 = 0 ลงความว่านาที , ระยะเวลา 12 ทุ่ม นับตามกำหนดน. 6 ทุ่มจักตรงๆกับดักมิดไนท์ นับต่อไป 10 ทุ่ม จักตรงๆกับ 6 โมงตอนเช้า เหตุฉะนี้ ที่เวลากลางวันแรม ๑๕ เวลาค่ำ จันทร์ขึ้นไปสมัย 06.00 น. หมายเหตุ วิธีบวกลบคูณหารนี้เป็นชั้นแรกชดใช้คาดคะเนระยะเวลาคงไม่ทันเวลาจริงๆ ๆ มีมากมายวัตถุ อาทิ – การทำให้เสมอทำให้เรียบเวลากลางวันค่ำแรมในปีปฏิทินงานวาง อธิกมาส อธิกวารวาระ ในแต่ละปีปฏิทิน – แนวงานขึ้นไปกระฉอกจันทร์แห่งขนานกับเส้นศูนย์สูตรฟากฟ้า กับอยู่ดินแดนคนช่วยสุริยเส้นทาง ซึ่งแต่ละราศีแต่ละตอนจักประกอบด้วยพุ่งเหนือปัดใต้ ภาพร่างโดดเดี่ยวกับพระอาทิตย์ จันทร์ก็อีกด้วย – ระนาบวงโคจรดวงดวงเดือนกัยคนช่วยสุริยวิถี คงห่าง ±5° ไม่ก็มากกว่านิดหน่อย – เวลาจันทร์ขึ้นไปตกจริงสามารถควานหาแหล่งข้อมูลวิชาดาราศาสตร์ตรวจคว้าอย่างละเอียด แห่ง ที่สังเกตการณ์ https://www.myhora.com/astronomy/sunmoonมันสมองaspx สูตรคำนวณเวลาดวงเดือนขึ้น-ตกตรงนี้ เล่าโดย อำเภออาเรียว สวัสดี ผู้นำสุงสิงวิชาดาราศาสตร์ประเทศไทยด้วยกันประธานมูลนิธิสุงสิงโหรที่ประเทศไทยในตุ๊สังฆราชูปถัมภ์ ในความรู้แจ้งนักแสดงโหราศาสตร์