สะเดาะเคราะห์ (พิธีใหญ่)

คาถา ปราบ ศัตรู

การสะเดาะเคราะห์ก็ดี การยอมรับตุ๊เจ้ารับประทานชนมพรรษาก็ดี รวมหมด ๒ อย่างนี้นับว่าดำรงฐานะสิ่งเดียวกัน แต่ว่าจักส่งผลสะอาดเป็นชนิดใดนั้นก็เปล่าตะขอประกัน หากจะถามกลับดุ ถ้าหากไม่ยืนยันแล้วยกมามาสร้างกันฉันใด เหตุตรงนี้ขอร้องตรวจฟังกักคุมตอนหลังก็แล้วกัน ตอนต้นตรงนี้ประสีประสาแต่เพียงว่า มุ่งหวังจ่ายทั้งหมดมีความสบายใจเก็บก่อน เหตุกรณีละเอียดที่มีเหตุมีผลครอบครองอย่างใดตรวจฟังห้ามข้างท้าย ตอนนี้ก็ขอบใจกันในตอนต้นว่า ทั้งหมดที่จะมารับสารภาพพระเสวยอายุก็ดี จะลงมาส่งพระกินชนมพรรษาก็ดี รับไม่ก็ส่งน่ะ พระกินชนมพรรษาเองก็ดี พระปนก็ดี ทุกคนไม่ต้องวางแผนดอกไม้ ธูป ตะเกียง ไม่ต้องเตรียมสิ่งของไหว้ลงมา เพราะอย่างไร เพราะว่าการก่อขึ้นไปก็เพื่อจะต้องการจักมอบเด็กจ่ายหลานทุกคนไม่ต้องจ่ายสตางค์เต็มที่ เพราะงานไปกรุงเทพมหานคร เมื่อดวงจันทร์เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ มีลูกหนุ่มมนุษย์เอ็ดที่ลุ่มอกดุ “ จ่ายครูนกเขาแลดูบอกว่าประสบเคราะห์กรรมร้าย จักมอบจากไปสะเดาะเคราะห์แต่เขาจะยกมา ๘,๐๐๐ ตีน ” ไอ้อย่างนี้มิใช่สะเดาะเคราะห์คนแห่งโชคร้าย ประสบความสำเร็จสะเดาะเคราะห์มนุษย์แห่งประกอบพิธี เลี่ยนพ้นพอดีจากไป จึ่งได้มาปลงใจว่า พอเชื้อไขยังตรึกตรองว่าอันบรรดาเหล่านี้อีกต่างหากมีความหมาย ก็จักทำเอา และไม่ต้องชำรุดเงินมาก ก่อบริบูรณ์ตามมีตามเกิดธรรมเนียมสถานที่อาจารย์แนะนำลงมา ทว่าก่อคราวที่แล้ว ทีแห่ง ๑ ก็ดี ทีสถานที่ ๒ ก็ดี ครั้นคราวแห่ง ๓ ขนาดนั้นแหละ ดำรงอยู่ดุเครื่องมือต่างๆ ขึ้นราคาห้ามลิ่ว ชนิดโฟมนี่กระบิเว้น ๑๐ เท้า แท่งเล็กน้อย ธูปเสี่ยวขายกระเหนียดอกเว้น ๑ พระบาท ความจริงก็ตั้งใจจะสะเดาะเคราะห์มนุษย์จำหน่ายเหล่านี้มอบคว้าเงินมั่ง พอโลภเช่นนี้ก็ควรอย่ายกมาพ้น มันเป็นคดีเสียเกินเลยเหตุด้วยคนผู้จำหน่าย จำต้องนับเสียมาก เพราะฉะนั้น เครื่องบูชาต่างๆ มุขตรวจวัดจะจัดไว้ทั้งผอง พิธีสะเดาะเคราะห์ทั้งหมดไม่ต้องเอาสิ่งสักการะมาพ้น วัดจ้าแทนสรรพสิ่ง แล้วก็จะสร้างเต็มธรรมเนียมเนื่องจากครูใหญ่คุณถ่ายทอดวาง ก่อหนแรก ทำคราวที่ ๒ พอก่อคราวที่ ๓ ประสกเอ็งก็ลงมาแนะนำตัวบอกตวาด ถัดไปจำเป็นจะต้องประกอบด้วยพระสวด ๒๑ องค์ นอกนั้นมีกำลังต่ำกว่าก็หลอกลวงจรเกิน ๒๑ กับก็ทรงแนะนำตัวแยกออกใช้ เรื่องเจริญ ๕ บท เรื่องโหล่จ่ายเจ้าพิธี คือว่ามนุชประกอบพิธี หว่านน้ำสังข์ พอตอนต้น สมมติว่าชมรมสุรต่อจากนั้น จ่ายถามกลับผู้เป็นใหญ่อติราชตวาด มนุษย์ใดแห่งมีเคราะห์อะไรแห่งมีความสำคัญ จักจำต้องแก้ไขเป็นพิเศษบ้าง พอมี คุณจะแนะนำในที่งานแก้ไข ตุ๊เจ้าประสกเอ็งบอกตวาด หลังจากนั้นอย่างนี้โชคร้ายจะลดตัวยอมขนมจาก ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เหลือหลอ ๑๐ เปอร์เซ็นต์มั่ง ต่ำ ๑๐ อัตราร้อยละบ้าง สูงกว่า ๑๐ อัตราร้อยละตงิดๆบ้าง ทว่าคงเหลือเปล่าจรด ๒๐ เปอร์เซ็นต์ อีกต่างหากหลงเหลือมั่ง แต่ว่าถ้าหากถามกลับดุ ถ้าหากบางคนเขาเจริญภาวนาบริสุทธ์ ความคิดทรงสมาธิ หรือดำรงฐานะพระสงฆ์คู่แข่งยเจ้า จำเป็นจะจำต้องทำหรือเปล่า ก็จำต้องบอกดุ สุดๆตามใจกำลังใจ หากใฝ่ดีต่อจากนั้นไม่ต้องทำ ศรัทธาที่ผลดีสถานที่พระพุทธเจ้ารักษาสั่งสอนไม่ต้องสร้าง สมมติว่าทำต่อจากนั้นจักมีผลไหม ก็จำเป็นจะต้องตอบดุมีผล เพราะว่าเจนเผชิญมาหลังจากนั้น มันสมอง. มันสมอง. นี่ตวาดห้ามเหตุพระๆ กักคุมซะก่อนมอบหมดความ นี่เชิดหน้าได้มาหลังจากนั้นซิตอนนี้ ระยะก่อนมันแหงนหน้าไม่ได้ ไม่ใช่เคร่งครัดมัธยัสถ์เช่นไรดอก ก็เลี่ยนขว้างเข้าก็เรียกตวาดจำต้องอ่านเรื่องราวกันนี่ ในเวลานี้ก็ลงมาตวาดห้ามจดความปูรกรณ์ หากจะถามกลับว่า เชื่อไหมพระกินชนมพรรษา จำเป็นจะต้องซูบตวาด หลงเชื่อ ก็เพราะว่าขวิดลงมาหลังจากนั้น เอ่ยปากเหตุธรรมเนียม ห้ามซะก่อนกำหนด เพราะด้วยตุ๊เจ้ากินอายุกระยาเลย นี่หนอที่ประกอบพิธีรับ googletag.cmd.push(function () googletag.display(‘gpt-336×280-content-2’););พระอาทิตย์มีอายุ ๖ ปี ดวงจันทร์แก่ ๑๕ ปี พระวันอังคารมีอายุ ๘ พรรษา ตุ๊เจ้าพุธมีอายุ ๑๗ พรรษา พระดาวเสาร์แก่ ๑๐ ชันษา ตุ๊เจ้าพฤหัสบดีมีอายุ ๑๙ ชันษา พระร้างไปหูแก่ ๑๒ พรรษา ตุ๊เจ้าศุกร์มีอายุ ๒๑ พรรษา จะเรียกตวาดชันษา หรือไม่ก็เรียกหาพลังตกลง โดยเหตุนั้นเวลาหิ้งบูชาชนิดตะวันประกอบด้วยพลัง ๖ ไม่ก็ ๖ พรรษานี่ประกอบด้วยกำลัง ๖ เทิดทูนเช่นกันเครื่อง ๖ คือ ทรัพย์สมบัติ ๖ ธูป ๖ ดวงไฟ ๖ ดอกไม้ ๖ กระทง ๖ และก็ธุช ๖ เช่นเดียวกัน ประการดวงจันทร์ ๑๕ ก็เทิดทูนพร้อมด้วย ๑๕ รวมความว่า เงินตรา ๑๕ ดอกไม้ ธูป ดวงไฟ ธุช ชนิดเว้น ๑๕ และก็ตุ๊เจ้าวันอังคาร แก่ ๘ ปี ประกอบด้วยกำลังกาย ๘ ก็ใช้คืนยกย่องเช่นกันเครื่อง ๘ รวมความว่า เงิน ๘ กุสุมาลย์ ธูป โคม ธง อย่างละ ๘ พระวันพุธประกอบด้วยกำลังกาย ๑๗ ก็ใช้ สตางค์ ๑๗ กุสุมาลย์ ธูป โคม ธง ชนิดละ ๑๗ ด้วยกันก็พระสงฆ์เสาร์มีพลัง ๑๐ ก็เทิดทูน ๑๐ วันพฤหัสบดีประกอบด้วยกำลัง ๑๙ เชิดชู ๑๙ พระสงฆ์เลิกกรรณ ๑๒ เชิดชู ๑๒ พระสงฆ์วันศุกร์ ๒๑ เชิดชู ๒๑ รวมกำลังทั้งปวงแน่ๆ หลังจากนั้น ๑๐๘ พอดิบพอดี นัยเนตรนี้ผิว่าใครจักยอมรับพระอย่างไรก็ใช้กรรมวิธีเคราะห์ตามกัน แต่ว่าสิ่งของสักการะหนอประกอบด้วยเรียบร้อยหลังจากนั้น ไม่ต้องจ้าลงมา ไม่ต้องจรซื้อนะ ไม่ต้องจากไปซื้อ ไอ้คนโลภมากเลี่ยนได้มาสตางค์ มันชั่วช้าจริง ไอ้งานสร้างกักคุมโอกาสนี้ต้องการปลดเปลื้องปล่อยคคำพูดุกข์หนักสิ่งของเชื้อไข ซึ่งไปปะทะนกเขาเรียกหาลงมา ๘,๐๐๐ พระบาท นี่มนุษย์ไม่มีรถยนต์นะ ถ้าหากคนมีรถยนต์นั่งชาคริตครอบครองหมื่น หากนั่งลงรถยนต์เบ็นซ์จักจำเป็นจะต้องเสียจรดแสน งานสะเดาะเคราะห์ต้นฉบับตรงนั้นจักมีผลดำรงฐานะชนิดไหนอาตมาก็ไม่ต่อต้านเขา แต่เห็นว่าเลี่ยนพ้นเหมาะเหม็ง นี่งานสร้างนี่จักเหลือบเห็นว่าได้ผลประการไหน ก็ซูบดุไม่ทราบดอก ไม่ไหมได้มาก็ไม่ทราบ วิธีทำ แยกออกติดสอยห้อยตามแบบนี้ ถือว่าทุกคนจะสะเดาะห์เคราะห์ ยอมรับพระเคราะห์ ส่งพระเคราะห์ตัวไหนใช้กำลังแค่นั้น ถ้าหากจนด้วยเกล้าจ่ายไปถามกลับพระ วันนี้ดิฉันจะยอมรับตะวันกินชนมพรรษาไม่ก็ตุ๊เจ้าเช่นไรเข้าไประคนก็ตวาดตามนั้น ดวงเนตรตรงนี้ก่อนที่ลงมาคุยกักคุมนี่ก็มีมนุษย์ย้อนถามว่า “ ถ้าหนืดได้มาหรือเปล่า ” ถามกลับ “ ถ้าเหนียวยังไง ” “ ผมยอมรับซะหมดเกิน รับซะทุกตัว องค์ไรรับประทานชนมพรรษาก็ช่าง แทรกก็ช่าง ผมรับหมด ใช้กำลัง ๑๐๘ ” ก็บอกดุ “ คว้า ” กำลัง ๑๐๘ เป็นเช่นไร ถ้าหากฉันจะใช้กำลัง ๑ ประกบ ๑ ทาบ ๑ สตางค์ ชนิดดวงตะวัน ๖ นี่ เอ้า กำลัง ๖ ก็ ๖ สตางค์ พระจันทร์ ๑๕ ก็ ๑๕ สตางค์ เช่นนี้ตกลง หรือไม่ก็จักรับสารภาพหมด เอ้า เงิน ๑ สตางค์ไม่มี ใช้สลึง ๑๐๘ สลึง ยกมาเข้าพ้น เชิดชูพระเคราะห์ทั้งผอง เช่นนี้ ๑๐๘ สลึง เท่าๆ กับ ๒๗ พระบาท เลี่ยนก็พอกระดิก ถ้าหากมีเงินมาก สำคัญา สลึงน้อยจากไป เอากำลังละ ๒ สลึงก็ได้ ไม่ก็กำลังกายละ ๑ พระบาท ถ้าหากพลังเว้น ๑ พระบาท ก็ ๑๐๘ พระบาท ด้วยว่าสิ่งของบวงสรวงแห่งวัดจ้ามอบเปล่าคิดราคา ใครจะเอาใจช่วยไหมเอาใจช่วยช่างเถอะ ก็ลูกก็หลานทุกคนนี่ จะลงมานั่งลงไตร่ตรองอย่างไรกัน ไอ้แห่งก่อขึ้นลงมานี่ก็เชื้อไขทำให้ เป็นเงินตราหมดด้วยกัน ที่รับสารภาพมานี่โปรดทราบ จักยกมาจักใช้เองนี่ไม่ได้ ชนิดฉันนี่ใช้คืนเองไม่ได้ จะจำเป็นจะต้องหยิบยกเงินตรานี่จรใช้คืน ๑มันสมอง มอบสังฆทาน คือเลี้ยงพระ จับจ่ายใช้สอยยารักษาโรคพระสงฆ์ ใช้ค่ากระแสไฟ เป็นอาทิ ด้วยกันความเกี่ยวพันพระสงฆ์ทั้งปวง ๒. หยิบยกไปก่อสร้างครอบครองพิหารการให้ทาน ๓. สนับสนุนด้านคุณความดียุติธรรม เพราะด้วยพระสาธยาย พระสงฆ์เจริญนี่ใช้คืน ๒๑ ตัว โดยเหตุนั้นมนุษย์ที่มาบางตาๆ อย่าอดทน การทำงานสะเดาะดาวนพเคราะห์โหรงเหรงๆ นะอย่าลงมา เดี๋ยวซื้อเงินมาก แม้ว่าลงมากันคนละกระจิดริดคนละไม่ช้าซื้อเงินมาก เหตุไร เพราะพระเจริญกัน ๒๑ อวัยวะ เราก็เกรงใจ จักไม่มอบประสกเอ็งก็เกรงใจ มันก็ไม่หญิบเปล่าควรจะ โดยมากคนไทยดิฉันขี้เกรงใจ ไอ้มอบให้น้อยก็หนักใจ มอบยิ่งนักก็ไม่ได้ ก็มากันซะมากมายๆ มนุช พระสาธยาย ๒๑ ตัว แกจักเจริญ ๕ เรื่อง ๕ บท ตามคำแนะนำสรรพสิ่งอาจารย์ใหญ่ บทที่ ๑ อิตำหนิปิ โส เจริญคุณพระพุทธเจ้า พระธรรมเธอ พระสังฆคุณ คุณอรหัง พุทโธ อัปข้อยุ่งยากาโที่ คุณอรหังหาคาดคะเนไม่ได้ ธัมแตงโม อัปข้อยุ่งยากาโที่ เจ้าเอ็งของธรรมจักรควานกะไม่ไหว สังโฆ อัปข้อปัญหาาโในที่ เจ้าเอ็งชีต้นควานกะไม่ไหว ดิฉันฟังจรก็ซาบซึ้งใจ หวนคิดอรหัง ธรรมจักร พระสงฆ์อริยสงฆ์ บุญกุศลไม่ก็ผลดีของประสกเอ็งกับผลบุญสิ่งของเราสามารถจะทำเหตุร้ายแยกออกเรื่อยๆ สลายตัวไปได้มา บทสถานที่ ๒ นำพาหุงต้ม บทนี้แสดงถึงอรหังทรงชนะสรรพสิ่ง ข้อมูลความชนะเลิศสิ่งของพระพุทธเจ้า ฉันเงี่ยหูสดับตรับฟังที่ความเคารพในที่อรหัง ในที่พระธรรม ในที่พระสงฆ์พระอริยสงฆ์ อธิษฐานขอให้ชนะข้าศึกทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเหตุที่พระพุทธเจ้าดำรงชนะ บทที่ ๓ อุเทตการเซ่นจักขุมา เรื่องตรงนี้พระพเลวธเจ้า ยุคแห่งดำรงฐานะยูง คุณเจริญต่อจากนั้นประสกเอ็งเปล่าเคียงบาศ คืออันตรายภัยกระยาเลย บาศปากเหยี่ยวปากกาปะปนกัน จะแคล้วคลาดกันทิวากาล ตอนแห่ง ๔ อเปตการเซ่นจักขุลงมา บทตรงนี้จะแคล้วคลาดภัยในระยะเวลาวิกาล เรื่องแห่ง ๕ ใหญ่งานุที่ิพี่ แสดงถึง ยิ่งใหญ่กรุณาธิคุณสรรพสิ่งพระพุทธเจ้า บทตรงนี้มุ่งมั่นคิด จะมี เรื่องชต้านโต ต่อสิงสู่ด้านใน ตอนนี้ทุกคนพอระยะเวลาตุ๊เจ้าเริ่มสวด ชขัดขวางโต แยกออกมุ่งมั่นยอมรับ พระพุทธมนต์ เจ้าแบบแผนจะหว่านน้ำศักดิ์สิทธิ์อายุมากทั้งหมด สมมติว่ามนุษย์ยิ่งนักจักเริ่มโรยน้ำมนต์ตั้งแต่ขึ้น ใหญ่การุในที่มนุษยชาติพี่ หากคนบางตาจักโรยน้ำศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่ ชต้านใหญ่ เป็นอันว่าธรรมเนียมเพียงเท่านี้ด้วยว่ามนุช ถัดไปยุคที่จะเข้ากระทำพิธีสะเดาะเคราะห์หรือรับพระเสวยอายุ แยกออกเยือนพระสงฆ์ตาขอเลขลำดับ คุณจะจ่ายลงมาเป็นคนลำดับที่แห่งเท่าไร ซีกสรรพสิ่งเงินมอบพระเจริญ เงินมอบพระสาธยายนี่ใครจะเต็มใจมอบเท่าไหร่ตกลงนะ ไม่มอบพระก็ไม่ว่า มอบเข้าก็ใส่ชวนหัวออกัน เพราะอาตมาจะเฉลี่ยให้คุณดำรงฐานะสังฆทาน ดำรงฐานะสังฆทานเลิศเหตุด้วยพระสงฆ์สวด แล้วก็เงินแท่นบูชาพระเคราะห์ทั้งผองก็จักก่อดำรงฐานะสังฆทาน พิหารการให้ทาน ด้วยกันธรรมทานบารมี เพราะด้วยเจ้าพิธี เจ้านายแบบแผนจำเป็นจะต้องเจริญรอยตามตรงนี้ (สมมติว่าใครจะสร้างหนอ) ครั้นทุกคนเรียบร้อยสงบ ทุกคนยกย่องดาวพระเคราะห์ตามมีตามเกิดทิวากาลแล้ว สุดแท้แต่หนอจักรับสารภาพทีเดียวสิ้นตลอด ๑๐๘ อวัยวะ ตกลง ใส่ตู้จากไปตามกำลังของแต่ละอวัยวะ ไม่จำเป็นต้องชดใช้ทรัพย์สมบัติ เงินเหรียญจักหนักยิ่งนัก มันจะเลว ถ้าหากใช้คืนวิธีร่วม ๑๐๘ จ่ายเหยาะขัน ชันนี่ตุ๊เจ้าจักริเริ่มตั้งขึ้นไว้ ๑๐๘ เงิน ๑๐๘ สลึง ๑๐๘ เช่นไรก็ได้ไม่ไหวตวาด หากจักรับแต่ละองค์ติดสอยห้อยตามตุ๊เจ้าแทรก และพระสงฆ์กินชนมพรรษาก็ตามจิตใจไม่ได้ว่าอย่างไร ถามกลับดุ “องค์ท่านเว้นเท่าไหร่ ถ้าหากรับประทานชนมพรรษา” ก็บอกตวาด “สุดแท้แต่ ๑ เงิน ตกลง ๑ สลึงก็ได้” พลังเว้น อย่างตะวัน ๖ ก็ ๖ เงิน ไม่ก็ ๖ สลึง หรือ ๖ สรรพสิ่ง ๒ สลึง ๖ สรรพสิ่ง ๑ ตีน ก็ตวาดกันจรตามเรื่องตามราวตามกำลังไม่จำกัด ธรรมเนียมตอนต้น googletagมันสมองcmd.push(function () googletag.display(‘gpt-336×280-content-2’););เมื่อริเริ่มเข้านั่ง พระเจ้าพิธีจักอวยพร ตอนนี้ จ่ายทุกคนรับศีลอีกด้วยความนับหน้าถือตา การก่อนี่จำเป็นจะต้องประกอบด้วยศรัทธานะ หากไม่มีเทอดทูนก็อย่ามาสร้าง หรือผู้มีปัญญาที่ฉลาดเต็มที่จักกล่าวหาแนะนำถือว่ามนุชตื่นข่าวก็อย่าสอดเสือกนะ คนธรรมดาน่ะเขาระบุกันลงมาช้าต่อจากนั้น ที่ทำเอารวยรื่น ดิฉันไม่กำหนดก็จงอย่าระบุ อย่าเสือกเข้ายุ่งกับดักเขา เพราะว่านกเขาจำเป็นจะต้องจรสะเดาะเคราะห์เสียกันครอบครองพันดำรงฐานะหมื่น ไอ้นี่อุตส่าห์ทำเอาชำรุดทรุดโทรมน่าเอ็นดู ไอ้สรรพสิ่งแพงๆ ก็เปล่ามอบเสียไม่ต้องจากไปจ่ายจ้าจ่าย หากครุ่นคิดจักแยกออกสตางค์หรือไม่จ่ายสตางค์ก็ไม่ว่า โดยเหตุนั้น ผู้มีปัญญาที่เสือกก็ควรอย่าอุตสาหะสอด จักไม่กลั้นเนื้อตัวหนอ ถือขืนช่างพูดชิวหาจักบูดเน่า นี่ไม่ได้แช่งชักนะ ไอ้แห่งนกเขาดุลิ้นเน่าเหม็นหนอ เพราะว่าพูดแย่ คนธรรมดาเขาเกลียด ก็เท่าเทียมมนุษย์ชิวหาบูดเน่า เอ้อ จักเน่าเหม็นจริง ก็ตามจิตใจ ไม่ได้ดุเช่นไร ก็ดีจะได้มาไม่ต้องเอ่ยปากถัดจาก ปราชญเสือกๆ นี่ประกอบด้วยเต็มที่ ครั้นเริ่มต้นแบบแผน เจ้าพิธีจะมอบทุกคนขอโทษทานศีล ขอโทษทานศีล ๕ ต่อจากนั้นเจ้าแบบแผนจักอัญเชิญเทพดา ติดตามธรรมเนียมที่เราทำกันเวลาสาธยายมนต์ ครั้นเจ้าพิธีเชิญเทพดาประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้เป็นใหญ่อติราช อัญเชิญผู้เป็นใหญ่มหาราชก่อนกำหนด ก็เพราะว่าท้าวมหาราชไม่อายสถานที่พิทักษ์รักษาคนต่อหน้า ท้าวจาตุโลกบาลพยาบาลพื้นแผ่นดิน คนไม่เชื่ออย่าสอดเสือกลงมายุ่งนะ นี่พระพุทธเจ้าคุณรับสั่งดุดังนั้น นี่ก่อเฉพาะคนเชื่อหนอ สมมติว่ามาถามจุกโขกสับๆ ได้เงินเสียเงินครอบครองยังไง ระวังๆ มอบสะอาด ชาคริตมอบบริสุทธ์ ไม่ไหวเชิญมอบเข้าเสือก นี่พูดกันเปิดเผย เพราะคนสอดเสือกนี่มียิ่งนัก เกียจคร้านพูดดีแล้ว เอ่ยปากบริสุทธ์เท่าไหร่มันก็สอดเต็มที่แค่นั้นละ พูดกักขฬะซะบ้างจักได้มาไม่สอดเสือก หากขัดขืนสอดอีกจักแช่งชักหักกระดูกซะบริสุทธ์หรือไม่ ไม่แช่งละ แยกออกมันดำรงฐานะของเลี่ยนเอง โอษฐ์ศอบูดเน่า ลิ้นเน่า เลี่ยนก็หมดความจบราวกับแยกออกเลี่ยนเป็นเอง ไม่แช่งชักหักกระดูกละ เป็นเหตุให้มนุษย์สบายใจ เจ้านายแบบแผนจักต้องถามผู้เป็นใหญ่อติราช มนุษย์เลขลำดับเท่าไรครอบครองกรณีพิเศษอย่างไรมั่ง หากผู้เป็นใหญ่อติราชบอกว่าต้องก่ออย่างไรก็บันทึกไว้ เห็นทีจะจักมีมากมายๆ มนุษย์ และก็สั่งแยกออกบุคคลเจริญรอยตามตรงนั้น เขาจักเชื่อนกเขาจะปฏิบัติหรือเปล่ากระทำเป็นเรื่องของนกเขา เราไม่อายที่บ่งบอกก็บ่งบอกไป หากจะปล่อยผู้มีชีวิต วางธุระสิ่งมีชีวิตนี่อย่าลงมาช่างสถานที่วัดตรงนี้ ราคามันแพง ไอ้เจ้าเหล่าจำหน่ายสัตว์กระยาเลย เลี่ยนก็ผลักโก่งราคา สมมติว่าคนยิ่งนักก็ขึ้นราคา อย่าจากไปจับจ่ายใช้สอยเลี่ยน เยี่ยมที่อื่นๆมีมากจร ไม่จำเป็นต้องประตูละ ถ้าหากสนนราคาถูกๆ ก็จ่าย ถ้าหากแพงไปนิวาสสถานเรา จรถึงนั่นก่อเลี่ยน ไม่จำเป็นจำต้องวัดนี้หรอก วางธุระตรวจวัดอื่นก็ได้ ที่อื่นเขาขายถูกๆ จากไปจ่ายแห่งนั้น ผู้มีชีวิตที่จะควรจะไม่ผิดสังหาร หากประสกเอ็งบงการปล่อยหรือไม่ก็ทำกระนั้นก็ตามจิตใจแกผู้เป็นใหญ่อติราช แกว่าจะอย่างไรก็ตามนั้น เจ้าแบบแผนห้ามเปลี่ยนแปลงคำบัญชาสรรพสิ่งพระเจ้าแผ่นดินอติราช กับก็บุคคลใดจักมีผลกระทบเป็นประการใด ถ้าหากคนอื่นๆจะแยกออกสาธยาย แกจักแยกออกเจริญเช่นไร จะประกอบพิธีแปลนไร บ่งบอกนกเขา ถัดไปคนที่บาปไม่ทนทุกข์ คุณจักบ่งบอกจ่ายก่อเหมือนๆ กักคุม ก่อเช่นไรก็ว่าติดตามคุณ ทว่าธรรมเนียมลอยของไหว้นี่ช่างเถอะ ทางตรวจวัดจะจัดแยกออก ไม่ต้องลอยลิ่วเอง จักจัดข้อโค่ง จ้าลอยละล่องร่วมแยกออก มีอะไรมั่งที่จะพูด ต่อจากนั้นคุณสั่งแยกออกสาธยายเช่นไรก็สาธยาย หากภายหลังอัญเชิญประสกเอ็งผู้เป็นใหญ่มหาราชหลังจากนั้น ขอตั้ง สัคเค ชุมนุมเทพดาสาธารณะ ณ เวลานี้ขอเกี่ยวนิมนต์พระรัตนตรัยต่อหน้า คุณจักประกอบด้วยคำสั่งจ่ายเจ้าธรรมเนียมชดใช้อย่างไรเว้น ใช้อะไรสะอาด เรียกหาเช่นไรสะอาดล่ะ ชดใช้ ชั้นฟ้ายดวงตาญาณ และ ปัจจุปันนังสญาณ ถามกลับพระประสกเอ็งว่า คนไหนมีเคราะห์แห่งมีความหมายจักคลี่คลายอีกด้วยกรรมวิธีไหน คือผู้เป็นใหญ่อติราชแกบ่งบอกมาแล้วก็ถามกลับพระอีกที ไม่ก็จะแก้วิธีไรทำอย่างไรถึงจะมีลาภไหว้ดี ถามกลับดุ “กรรมจักหมดหรือไม่” ก็ขอเกี่ยวซูบว่า หมดไม่ไหวหนอ อย่าจรหลงเชื่อใครดุกรรมสิ้น สมมติว่าอีกทั้งเปล่าจรดพระสงฆ์โมกข์ปานใด ดิฉันอีกทั้งจำต้องมีเคราะห์ แต่กรรมมันลดลงไป ครั้นสำเร็จเรียบร้อยต่อจากนั้น จ่ายมนุชสาธยายมนต์ตามคำสั่งแล้วก็ต่อจากนั้นก็ได้ผลล้มเลิกพิธีกับธรรมเนียมจะเอาอย่างตรงนี้ก็ได้ อวยพรได้ผล ชมรมเทพเบื้องต้น อัญเชิญท้าวอติราช ถามกลับประสกเอ็งท้าวอติราช ชุมนุมสุรใหญ่ ถามพระ แล้วพอประสกเอ็งตอบได้ผล บอกบทเคราะห์ประสบความสำเร็จ ประสกเอ็งสั่งมอบทุกคนสวดเช่นไร หรือจะทำเวลาใด จ่ายฟังคำกล่าวแกนะ หลังจากนั้นจ่ายทั้งหมดฟังพระสวดพระสงฆ์แตกออกตรด้วยเหตุที่ประสกเอ็งบงการ เช่นกันความนับหน้าถือตา หากว่าแกสั่งแยกออกสวดกระไรอีก เจาะจงพวกที่สะเดาะเคราะห์ก็สาธยายตามนั้น ยอมรับพระพุทธมนต์สำเร็จครอบครองอันสำเร็จแบบแผน ด้วยว่าน้ำสังข์ตรงนั้นจำเป็นต้องยอมรับกาลเวลาสถานที่ตุ๊สวด มหางานุในที่ิพี่ หรือว่าช่วง ชขัดขวางใหญ่ มากแล้วแต่คนจังมนุชโหรง ก็พอระลึกกักคุมได้มานะ