คาถาเทียนมหาลาภ

เทียนมหาลาภ

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม

พุทธังบังจักขุ ธัมมังบังจักขุ สังฆังบังจักขุ

พุทธังบังจิตตัง ธัมมังบังจิตตัง สังฆังบังจิตตัง

พุทโธตะโนทัง ธัมมังตะโนบัง สังฆังตะโนทัง

อรหังสุดโตภควา นะปิดตาโนทิเท็พอิ

นะจังงง โมจังงง

พุทละลวย ธาละลวย ยะฆ่ามิตายหายบัดนี้

นะโมพุทธายง ยะธาพุทโมนะ นะจังงง โมจังงง

พุทกำบัง ธาเฝ้าไว้ ยะหายไป