คาถาเพ่งนิมิต

เพ่ง

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม

อิทธิ ฤทธิ พุทธานิมิตตัง ทิสวานะตังฯ