คาถาขอหวย

คาถา พระ ลักษณ์ หน้า ทอง

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม

ตั้งนะโมจบแล้วท่องคาถามีดังนี้ โลกุ ฎตะรัง โลกุฎตะรังฉานั้ง โลกุฎตะรังมะฆังฉานัง โลกุฎตะสติปัฐฐานังมะฆังฉานัง