เวลามาตรฐานประเทศไทย

คาถา กํา บัง กาย

ที่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวประกอบด้วยรูปการณ์สำคัญอย่างหนึ่งซึ่งควรจะจารึกวางที่ตำนาน ลงความว่า การเปลี่ยนเวลาสรรพสิ่งน.ในประเทศประเทศไทยแบ่งออกแจ้นขึ้นอีก 18 นาที กับดัก 2.7 วินาที และได้ใช้คืนกันตรงเวลากฏเกณฑ์มากระเป๋าแห้งปัจจุบันนี้ แห่งสมัยเก่าชาวไทยจำกัดยุคกักคุมประการอย่างคร่าวๆ เป็นต้นว่ายุคสุริยะขึ้น เรียกตวาด รุ่งสว่าง ยุคพระอาทิตย์อยู่ตรงๆศรีษะเรียกตวาด เที่ยงวัน ยุคพระอาทิตย์ตกเรียกว่า เวลาย่ำค่ำ ด้วยกันเวลาเศษหนึ่งส่วนสองกลางระว่างเย็นย่ำกับดักรุ่งสว่างเรียกว่า มิดไนท์ ครั้นพอทางราชการลูกประดู่ได้ตั้งกรมอุทกศาสตร์ขึ้นไป ประกอบด้วยที่ทำการอยู่ในที่ดินแดนพระราชวังเริ่มแรก ฝั่งธนนคร ได้มีเครื่องตรวจวัดแสงตะวัน (พระอาทิตย์) และประกอบด้วยน.ใช้คืน เป็นเหตุให้การกำครั้งดยุคมีเหตุละเอียดอ่อนเพิ่มขึ้นดำรงฐานะขณะ นาที กับวินาที ประกอบด้วยความแม่นยำเที่ยงตรงครอบครองอย่างยอดเยี่ยม และได้จำกัดตวาดสมัยสรรพสิ่งไทย (วัดที่แดนดินปราสาทเก่าแก่) แจ้นกว่าสมัยที่เมืองกรีนิช ประเทศอังกฤษ อยู่ 6 ชั่วโมง 41 นาที 58.2 วินาที ถัดจากนั้นกรมอุทกศาสตร์คว้าย้ายออกลงมาตั้งอยู่ข้างนอกวังเก่าแก่ ด้วยกันวิเคราะห์เห็นดุแก่ชุมชนเล็กๆแห่งจอมพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม จังหวัดธนบุรี ดำรงฐานะชุมชนเล็กๆซึ่งกรมแบบแปลนได้คิดเลขประกอบด้วยหลักพยานมั่นเหมาะแน่นอนกระทั่งแดนดินวังเก่าแก่ซึ่งใช้คืนสิงสู่เมื่อก่อน แล้วก็ได้มาย้ายลงมาวัดแสงตะวัน แห่ง ดินแดนพระปรางค์นี้ เพราะฉะนี้ยุคสรรพสิ่งแหลมทอง (ตรวจวัดสถานที่ยอดพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม) แล้วจึงกำหนดให้เร็วกระทั่งเวลานครกรีนิช 6 ชั่วโมง 41 นาที 57.3 วินาที กับทางการได้กำหนดให้ขณะนี้เป็นเวลายิงปืนเที่ยงตรงที่นครหลวง ด้วยกันเป็นเวลาสถานที่ชดใช้ทำห้ามทั่วประเทศ googletagมันสมองcmdมันสมองpush(function () googletag.display(‘gpt-336×280-content-2’););ถัดจากนั้น เมื่อ พุทธศก2427 ในที่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีแดนปะปนกัน ประชุมพิจารณาหารือห้ามเป็นครั้งแรกเพื่อที่จะจะกำหนดเวลาที่ชดใช้สำหรับแดนต่างๆ ปันออกนับห่างไกลห้ามพางเศษหนึ่งส่วนสองขณะ พอให้คล่องอายุมากการที่จะคิดดูคำนวณ ด้วยกันพิจารณาได้มาคล่อง ทั้งนี้เรียกกำหนดยุคดังที่กล่าวมาแล้วว่า สมัยตำแหน่ง ภายหลังแห่งดวงเดือนเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2462 ที่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวประกอบด้วยการประชุมว่าด้วยอุทกศาสตร์ แห่งนครลอนดอน อังกฤษ รัฐบาลประเทศไทยได้มาส่งผู้แทนร่วมประชุมตอนนั้นเช่นกัน ห้องประชุมคว้ายินยอมกักคุมแบ่งแคว้นหรือไม่ก็ภาคของสมัยออกลูกดำรงฐานะส่วนๆ ทั่วโลก แดนไรหกอยู่ที่ซีกไรก็ใช้เวลาสรรพสิ่งซีกนั้นตลอดไป ด้วยกันได้มากำหนดให้ท้องที่ ในที่ หอตรวจดาวที่บุรีกรีนิช ประเทศอังกฤษครอบครองวงแต่ต้นแห่งการกำคราวด กับเรียกหาว่า เวลาหลักกำหนดโคนกรีนิช (Greenwich Mean Time หรือย่อดำรงฐานะ GMT) ส่วนภาคสรรพสิ่งยุคประกอบด้วยจำกัดอีกด้วยเส้นลองติจูด (ลองจิจูด) ท้องถิ่นเว้น 15 องศาเซลเซียส ซึ่งไตร่ตรองตรงเวลาพอกับ 1 ขณะ (พื้นโลกเป็นเหมือนกับวงกลมแล้วจึงแบ่งดำรงฐานะ 360 องศาเซลเซียสเส้นแวง กับพื้นแผ่นดินโคจรตนเองเปลืองเวลา 24 ชั่วโมง ดังนี้ที่ยุค 1 ขณะ พื้นโลกแล้วก็ไปจร 15 องศา แหลมทองประกอบด้วยอาณาเขตสิงสู่ระหว่างเส้นแวง 97.5 องศาบูรพา กับดักเส้นลองติจูด 105 องศาบรรพ์ ซึ่งหากขีดคั่นกินเวลาตำแหน่งซื่อเส้นลองติจูด 97.5 องศาบรรพ์ ผ่านจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะตรงเวลาเวลารุ่งสางกฏเกณฑ์กรีนิช 6 ครู่ครึ่ง แม้ว่าหากกำหนดเปลืองเวลาตำแหน่งซื่อเส้นลองติจูด 105 องศาบูรพา เปลี่ยนจังหวัดจังหวัดอุบลราชธานีจักเป็นเวลาไก่โห่กฏเกณฑ์กรีนิช 7 ขณะเหมาะเหม็ง เพื่อจะความง่ายดายประเทศไทยแล้วก็ได้มาข้อมูลเปลี่ยนมาเปลืองเวลาตำแหน่งไม่ก็ยุคหลักกำหนดโคนสำหรับไทย เป็นเวลา เวลารุ่งสางมาตรฐานกรีนิช 7 ครู่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พุทธศก2463 ดุจข่าวพ.ร.ฎ.แบ่งออกกินเวลาตำแหน่ง และแจ้งเหตุกระทรวงกะลาสี แห่ง วันที่ 16 เดือนมีนาคม พุทธศก2462 ดังนี้ พระราชกฤษฎีกาปันออกเปลืองเวลาตำแหน่ง ประกอบด้วยพระบรมราชโองการ ในที่ตุ๊เจ้าเท้าสมเด็จพระสงฆ์เลิกมาธิบดีธนูีสินทรมควันเวหาชิชิดุจุธพระจำหันมุ่นเจ้านายสิงสู่กระหม่อม ดำรัสเหนือเกอิดโรยฯ บัญชาดุ เช่นกันวิธีถือเอายุคที่ใช้กันอยู่เดี๋ยวนี้ แม้ว่าเก่าแก่ลงมาก็อยู่ยงเปลืองเวลานาฬิกาแดด ถือเอาเวลาวันอาทิตย์สิงสู่ตรงกลางฟ้าระหว่างเส้นขอบฟ้าทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกเป็นเก็ง แห่งเรียกว่ามัชฌันกล่าวโทษกสัย เป็นเวลาขีดคั่นใช้คืนในที่ที่นั้นๆ แล้ว อาไธนูยแลดูเงาวันอาทิตย์ดำรงฐานะเก็งประการกระด้างๆ ตวาดยามเช้าล่าช้าตรงหันตอนเย็นเป็นเวลาที่ตรงกันข้ามถือเอาอีกด้วย 2 อะไร 3 ชั่วโมง แบบนั้นหลังจากนั้น แม้ว่านว่าเวลาจักผิดกันจากไปสักครู่เอ็ด ก็อีกต่างหากเปล่าใคร่จักรู้ตวาดผิดเวลาเต็มแรงมากหลาย ยุคนาฬิกาแดดแล้วก็ไม่เทียมเท่าทัดเทียมกันทุกเมื่อเชื่อวันจากไปคว้า แม้ว่าเมื่อครั้นประกอบด้วยเครื่องใช้ไม้สอยที่จะตรวจวัดสอบมอบละเอียดอ่อนยอมจากไป จวบจนถึงนาที กับวินาทีแล้วจึงเห็นได้ชัดว่าเวลานาฬิกาแดด อะไรสมัยมัชฌันตำหนิกสัยตรงนั้นไม่เที่ยงระดับเดียวกันจริงพางทุกวี่ทุกวันเพราะว่าข้อความตวาดเส้นทางท่องเที่ยวแห่งวันอาทิตย์นั้นไปสลัดขึ้นไปนอกเหนือด้วยกันปัดลงใต้ ต่างจากเส้นศูนย์กลางรอบโลกถึงปีกละ 23 องศาเศษหนึ่งส่วนสองอย่างหนึ่ง ด้วยกันก็เพราะว่าเหตุดุพื้นแผ่นดินเดินรอบอาทิตย์เร็วกับเลยกำหนดเปล่าทัดเทียมกัน ติดสอยห้อยตามเส้นทางเดินทางที่จวนเจียนไม่ก็ห่างไกลจากอาทิตย์ มีเก็งดุยุคตกเสมอไปที่ดวงเดือนมกราคมไปเร็วที่สุดต่อจากนั้น ยุคขึ้นไปสูงที่ดวงจันทร์เดือนมิถุนายนก็เดินช้าสุดโต่ง เพราะว่าเหตุ 2 ชนิดตรงนี้ จึ่งจำเป็นจะต้องคิดดูมีนาฬิกากล แห่งคิดเฉลี่ยสมัยตลอดรอบชันษาเอ็ดแบ่งแยกตรงเวลามัธยมกาล กะมอบเสมอว่าเวลากลางวันละ 24 ขณะ สมมุตตวาดพร้าวงอาทิตย์ไปเทียมเท่าเสมอกันทุกวันดำรงฐานะม.อาทิตย์ยุคนาฬิกาแดด ฤๅสมัยวันอาทิตย์ปรากฎเป็นมัชฌันกล่าวโทษกสัยจริงนั้น จึ่งคงเร็วจรกว่าเวลานาฬิกามายากล ฤๅมัธยมกาลนั้นคว้าถึง 17 นาที เป็นอย่างยิ่ง และช้าจรได้มาถึง 14 นาทีเป็นอย่างมาก อีกทั้งมีเวลาอีกอย่างหนึ่งซึ่งเรียกตวาดสมัยนักษัตร รวมความว่า ตรวจดาวฤกษ์กลับคืนหนึ่งเยอมดูดุสิงสู่แห่งแห่งไหนหลังจากนั้นขีดคั่นนับเก็บมองดูสอบอีกคืนหนึ่งที่ที่ซึ่งเลงแลดูสถานที่เดียวกันแล้ว จักประกอบด้วยจำกัดเท่าเทียมกันทุกเมื่อเชื่อวันจรเป็นเวลาน.มัธยมกาล 23 ชั่วโมง 56 นาที กับดัก 4 วินาที ปัจจุบันนี้เที่ยงธรรมสิงสู่เสมอทุกวัน อีกด้วยข้อความดุตรงเวลาพื้นโลกหมุนรอบหนึ่งเทียมเท่าเสมอกันทุกวันจากไป ปราศจากไม่ทันเวลาแจ้นกว่าสงวนที่จักมองเห็นคว้าเลย แม้ว่าเดี๋ยวนี้ใช้คืนกันอยู่แต่ที่การเดินเรือด้วยกันที่โหราศาสตร์ ยุคนาฬิกาแดด, มัธยมกาลด้วยกันเวลานักษัตรทั่ว 3 ดังนี้ ก็ใช้คืนติดสอยห้อยตามท้องถิ่นซึ่งอยู่ในสภาพไม่เหมือนกันไปนัยน์ตางลองกล่าวโทษจูด คือขีดคั่นนับรอบพื้นแผ่นดินจรมุขบูรพาประจิมครอบครอง 360 องศาต่อจากนั้น ผิตั้งอยู่ห่างไกลกัน 15 องศาเซลเซียส เวลาภาคซึ่งอยู่ในสภาพตรงกันข้ามตรงนั้น ก็จักผิดแปลกห้ามถึงชั่วโมงเอ็ด ที่มัธยมกาล ผิจะเก็งประการกระด้างๆ ก็กล่าวคว้าว่า เขตซึ่งตั้งกันอยู่ไกลลิบสัก 700 คนช่วย ก็เป็นเวลาที่จะผิดแปลกกันได้มานาทีหนึ่ง หากทางรถไฟท่องเที่ยวบรรพ์ประจิมหลังจากนั้น ก็จักประกอบด้วยยุคผิดห้ามคว้าจรดนาทีหนึ่งจากไปทุก ๆ 27 กม.กาก อีกประการหนึ่งครั้นจะกินเวลาเดินรถกะหมอก อะไรเดินเรือที่จะนับทันเวลาท้องถิ่น ซึ่งมีเศษนาทีปะปนกัน กักคุม ก็เสร็จทรามแห่งทางที่จะคิดเลขคิดดูบ่งบอกเวลาต่างๆ กันจากไปได้สูงสุดมากหลาย เพราะว่าเนื้อความที่จะให้เป็นอิสระความยากลำบากในที่งานที่จะคำพูดนวนยุคสถานที่ปะปนกัน กักคุมอยู่ มิได้แต่เพียงด้าว ไม่มีเงินชั้นชุมชนเล็กๆกระยาเลย ในประเทศเดียวกันก็อีกทั้งผิดกันได้ดังนี้มากมายแดนจึ่งได้ชุมพลห้ามหารือ ครั้น พ.ศ.2427 เป็นครั้งแรก เพื่อจักปันออกกำหนดสมัยลงใช้คืนเพราะด้าวกระยาเลย นั้น แบ่งออกถือเอาห่างไกลกันเช่นเศษหนึ่งส่วนสองขณะจากไป พอให้ได้ผลยังไม่ตายวกกลับอายุมากงานที่จะตรึกตรองพิศตรวจคว้าคล่อง หากแดนไรมีอาณาอาณาเขตร์กว้างจากไปมุขทิศตะวันออก ทิศตะวันตกยิ่งกว่าครึ่งชั่วโมงก็ปันออกขีดคั่นใช้เวลาที่มอบเรียกหาดุ เวลาอัตราตรงนั้นต่างๆ กันได้เหลือแหล่เวลาอย่างเช่นชดใช้สิงสู่ในที่อเมริกาตรงนั้นคว้า ครั้นภายหลังครั้นดวงเดือนเดือนกรกฎาคม พุทธศักราช2462 นี้ มากมายด้าวได้มารจิตตัวแทนไปประชุมสงวนที่ลอนที่สูงเกี่ยวกับอุทกศาสตร์ ประเทศสยามตกลงเข้าแห่งรวมพลนี้เช่นกัน ได้ขอคำแนะนำยินยอมห้ามดุทั้งปวงแดนแห่งประชุมตรงนั้นจะคิดอ่านกินเวลาอัตรานี้อีกด้วย สยามมีเขตกว้างไกลมุขบรรพ์ทิศตะวันตกพาง 8 องศาดำรงฐานะมาก คือ ยุคเก็ง 32 นาที ควรจะกำหนดใช้เวลาตำแหน่งตรงนั้นเป็นเวลาอย่างเดียวกันได้มา เพื่อที่จะจะปันออกตรงเผงติดตามให้คำมั่นกับหลากหลายด้าว แล้วก็ดำรงพระสงฆ์กรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งดุ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนที่ 4 พุทธศก2463 ต่อเนื่องมอบเปลืองเวลาตำแหน่งสำหรับประเทศสยามตลอดอาณาจักรครอบครอง 7 ชั่วโมงก่อนเวลากรีนิชในที่บุรีประเทศอังกฤษ.มันสมองมันสมอง แจ้งความกระทรวงกะลาสี ตามพ.ร.ฎ.ลงวันที่ 16 เดือนมีนาคม พระพุทธศก 2462 ทรงพระโปรดโปรดเกล้าฯ แบ่งออกเปลืองเวลาอัตรา 7 ขณะไก่โห่นครกรีนิชทั่วตลอดตุ๊เจ้าราชอาณาเขตร ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนที่ 4 พุทธเจ้าศักราช 2463 เป็นต้นไปตรงนั้น แห่งวันที่เสนอตรงนี้ เจ้าหน้าที่จะได้มายิงปืนให้คำมั่นยุคเที่ยงตรงซึ่งคว้าเจนยิงอยู่เพราะเวลามัธยมกาลเนื่องด้วยบางกอก 6 ขณะ 41 นาที 57.3 วินาที ก่อนเวลากรีนิเสี่ยวั้น แจ้นขึ้นไป 18 นาทีกับ 2.7 วินาที เพื่อให้เป็น 7 ชั่วโมงเต็มจำนวนก่อนเวลาบุรีกรีนิชติดตามพระราชกฤษฎีกา พิศทรงไว้สัญญาเวลาถูกต้องโดยตำแหน่งตรงนี้สืบเนื่อง กระทรวงเปลี่ยนรมใดไม่ก็กองกลางวาณิชคณะไหนหน้าด้านที่ออกลูกนาฬิกามุ่งจะแบ่งออกสอบตั้งนาฬิกาแบ่งออกแน่นอนชำรุดทรุดโทรมเมื่อก่อนจำกัดเปลืองเวลาอัตราตรงนี้ ควรส่งบุคลากรไม่ก็ตัวแทนจากไปก่อเรื่องขึ้นยินยอมพร้อมใจกับดักเจ้าพนักงานสุมอุทกสาตรลูกประดู่ ที่ ที่ทำการในที่พระราชวังเดิมที จังหวัดจังหวัดธนบุรี