บทสวดแผ่เมตตาตนเอง

แผ่ ส่วน กุศล

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม

ให้สวดวันละ 5 จบ