คาถาฤทธิ์เดช

คาถา ปลุก รอย สัก

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม

นะรา นะรา หิตังเทวัง นะราเทเวหิปูชิตัง นะรานัง กามะปังเกหิ นะมามิสุคะตังชินัง กะยะพุตัง