คาถาหัวใจปถมัง

คาถา ปลุก ตะกรุด

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม ทุสะมะนิ พระคาถาหัวใจปถมังบทนี้ ใช้ทางอยู่คงวิเศษนัก ให้ภาวนาถอดเป็น 16 อักขระด้วยกันคือ ทุสะมะนิ สะมะนิทุ มะนิทุสะ นิทุสะมะ เสกเหล้ากินก็ได้ เสกน้ำมันทาตัวก็ได้อยู่แกหอกดาบทั้งปวง เสกมือลูบคมดาบได้และฝอยของเกจิอาจารย์บางท่านว่า ใช้ภาวนาเอามือผ่าไม้กระบอกได้ ไม่เป็นอันตรายเลย ภาวนาไปกันศัตรูทำอันตรายมิได้เลย แม้นเขาล้อมไว้ก็ไปได้ ถ้าจะเดินมิให้เหนื่อย ให้ภาวนา พระคาถาหัวใจปถมังนี้เดินไม่เหนื่อย แล้วเดินได้รวดเร็วจนคนอื่นตามมิทัน เสก 108 หน ลงกระหม่อมคงทนยิ่งนัก ทางเมตตาก็ใช้ได้ มีฝอยใช้มากมายนักแล

คาถาพุทธวิทยาคม (หลวงปู่ครูบาธรรมชัย)

ครูบา ธรรม ชัย

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม พุทธัง ธัมมัง สังฆัง จาติกันตัง มะระณะกัน ปาณาติกัน สารพัดกันกัน พุทธัง อะระหัง จังงัง ภาเว สัมปะฏิจฉามิ เม สัมมุขา สัพพาหะระติ เต สัมมุขา อิอะระนัง อะระหัง กุสะลา ธัมมา สัมพุทโธ ทุ สะ นะ โส นะโม พุทธายะ

คาถาบูชาแม่นางกวัก

คาถา ถวาย ของ กุมาร

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม ตั้งนะโม ๓ จบ โอมปู่เจ้าเขาเขียวมีลูกสาวคนเดียว ชื่อว่าแม่นางกวัก หญิงเห็นหญิงรัก ชายเห็นชายรัก อยู่ทุกถ้วนหน้า เอหิมามะมะ อาคัจเฉยยะ อาคัจฉาหิ เอหิมามะมะ จะ ค้าขายก็ขอให้เป็นเศรษฐี หนึ่งปีให้เป็นพ่อค้าสำเภาทอง จะค้าเงินขอให้เงินเข้ามากอง จะค้าทองขอให้ไหลมาเทมาเต็มบ้านเต็มเรือน จะค้าขายสิ่งหนึ่งประการใด ขอให้ซื้อง่ายขายคล่อง ขอให้ซื้อง่ายขายดี ขอให้เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี อาคัจเฉยยะ อาคัจฉาหิ เอหิมามะมะ นะมะอะอุ นะชาลีติ อิกะวิติ พุทธะสังมิ ทุสะมะนิ อิธะคะมะ จะพะกะสะ นาสังสิโม สุมะโมโล นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ นะเมตตา โมขายดี พุทธไม่ต่อ ธาซื้อดี ยะใจดี มิใจอ่อน รักพุทโธ ปฏิรูปัง สัมปะฏิจฉามิ เพี้ยง สิทธิโภคา สิทธิพะลา สิทธิจะมหาเดชา นะชาลีติ เอหิจงมา พุทธะสังมิ […]

คาถาหลวงพ่อแช่ม (วัดฉลอง)

คาถา เมตตา หลวง

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม พระอะระหัง สุคะโต ภะคะวา นะเมตตาจิต พุทธะบูชา มหาเตชะวันโต ธัมมะบูชา มหาปัญโญ สังฆะบูชา มหาโรคะวะโห ติโลกะนาถัง อภิปูชะยามิ

คาถาเมตตามหาเสน่ห์

คาถา เมตตา มหา เสน่ห์

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม อักโขหะมัสสะมิ โลกัสสะ อิติปาระมิตาติงสา อิติสัพพัญญูมาคะตา อิติ โพธิมะนุปัตโต อิติปิโส จะ เต นะโม อะระหัง ลาโภ พุทโธ ลาภัง นะชาลีติ นะมะพะทะ สัพเพ ชะนา พหู ชะนา ราชาปุริโส อิตถิโยมาพัง เอหิ จิตตัง ปิยัง มะมะ เอหิ มาเร โส มามา อาคัจเฉยยะ อาคัจฉาหิ

คาถาบูชาราหู

คาถาบูชาราหู

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม ตั้งนะโม ๓ จบ ยัส สา นุส สะ ระ เณ นา ปิ

คาถาหว่านทราย

คาถาหว่านทราย

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม อิมัสมิง ราชะ เสมานา เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะตะสะหัสสานิ … พุทธะชาละปะริกเขตเต… รักขันตุ สุรักขันตุ

คาถากู่เรียกผู้คน เรียกโชคลาภ

คาถาเรียกคน

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม มะอะอุ สิวังพรหมา จิตตัง จิตมนุษย์ หญิงชายทั้งหลายทั่วแผ่นดิน มานิมามา อาคัจฉาหิ มีจิตมารักกู ทุกคน อุอะมะ เกลื่อนกล่นกันมา อะมะอุ บูชากูอย่าได้ขาด สัพพะบูชา มหาลาภัง ภะวันตุ เมฯ มะอะอุ สิงวังพรหมา จิตตัง มานิมา จิตตังวา บุปผังวา เทวีวา ราชาวา เศรษฐีวา สมโณวา พราหมา มะโณวา อิตถิวา ปุริโสวา พาณิชโชวา พาณิชชาวา เอหิ เอหิ ปูชิตา อะหัง วันทามิ สัพพะทาฯ

คาถาปลุกเสกกุมารทอง

คาถา ปลุก กุมาร ทอง

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม ตั้งนะโม ๓ จบ เอหิ กุมารัง กุมารีนัง อุติอุนิ นะอังอิติ พุทโธ