คาถากวางเหลียวหลัง

คาถาบูชาพระเจ้าตากสิน

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะธัมมานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต