การเปลี่ยนปีนักษัตร

คาถา ศัตรู พ่าย

การผลัดกันชันษาดาวมีมากมายแปลน เป็นต้นว่า ผลัดกันชันษานักษัตรใหม่ที่ทิวากาลขึ้น ๑ เวลาค่ำ เดือนอ้าย (๑) ติดสอยห้อยตามปีปฏิทินสาธารณะ เป็นแบบแห่งหนชดใช้ที่การรายงานใบเกิดปัจจุบัน (หลักปฏิบัติตาม จดหมายเวียนกรมการปกครอง มหาดไทย แห่งหน มท 0310.1/ว4 คลอดครั้น 5 เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช2539) , ผลัดกันพรรษาดาวฤกษ์แห่งวันขึ้นไป ๑ เวลาค่ำ เดือนห้า(๕) ติดตามแนวทางพราหมณ์ (ช่วงเวลาสับเปลี่ยนพรรษาดาวฤกษ์ตามสูติบัตร จักเปล่าตรงกันกับแบบหลักพราหมณ์) , ผลัดกันชันษาดาวฤกษ์นวชาตที่วันขึ้นปีใหม่ ระยะวันที่ 15-17 เดือนที่ 4 , ผลัดกันปีดาวฤกษ์นวชาตในทิวากาลสังขารแล่นเรือ ไม่ก็เวลากลางวันสงกรานต์ติดสอยห้อยตามแปลนทางภาคเหนือ , เปลี่ยนชันษาดาวฤกษ์แบบเมืองจีน ซึ่งผลัดกันพรรษาดาวใหม่เวลากลางวันสารทลิบถัก / ทิวากาลตรุษจีนติดตามปีปฏิทินจันทรคติจีน หรือปฏิทินจีน , เปลี่ยนชันษาดาวฤกษ์ใหม่ในวันที่ 1 มกราคม ติดสอยห้อยตามปฏิทินของ อ.กาญจนาปน อ่างแก้ว , เปลี่ยนปีดาวนวชาตในวันที่ 1 เดือนที่ 4 ตามปีปฏิทินของ […]